Fr. Femoris

Fr. Femoris riešená externou fixáciou TIE- IN a náhradou kostného tkaniva kostným cementom