Pracovať s láskou prináša zdravie pre vaše zvieratká.

Celé to začalo roku 2008 malou ambulanciou v Spišskej Novej Vsi. Poskytovali sme základnú veterinárnu starostlivosť a vykonávali základné chirurgické zákroky. Poháňala nás láska k zvieratám a našej skvelej profesii. Napredovali sme a po necelom roku sa naskytla príležitosť presťahovať Veterinárnu ambulanciu TatryVet do Popradu.
Nové lukratívne priestory s rozlohou 135 m² znamenali začiatok histórie našej modernej kliniky na tej najodbornejšej úrovni.

Referenčná klinika TatryVet je pracovisko, ktoré má 4 lekárov, 3 ambulancie, operačnú miestnosť, RTG – USG miestnosť, salón pre zvieratá a čakáreň. Najmodernejšie vybavenie je na našom pracovisku samozrejmosťou.

Služby, ktoré poskytujeme: vakcinácie, kastrácie, komplexná dermatológia, mäkká chirurgia, ortopedické a traumatologické zákroky, endoskopické vyšetrenia a zákroky (napr. implantácie endotracheálnych stentov), laparoskopické zákroky (LOE, preventívne gastropexie, biopsie a iné). Máme zriadenú krvnú banku na psiu a mačaciu krv.

Ako jediní v našom regióne poskytujeme nepretržitú 24 hodinovú pohotovostnú službu, máme aj proklientsky orientované ordinačné hodiny denne od 8:00 – 20:00, víkendy a sviatky 9:00 – 15:00.

Ďalším rozmerom našej práce je dobročinnosť. Máme neziskovú organizáciu Fond TatryVet, spolupracujeme s OZ CZD, Slobodou zvierat a inými organizáciami.

vakcinácie
kastrácie
komplexná dermatológia
mäkká chirurgia
ortopedické a traumatologické zákroky
endoskopické vyšetrenia a zákroky
laparoskopické zákroky
krvná banka
Za roky nášho pôsobenia sme si u kolegov v našom regióne vybudovali dôveru, ktorú si veľmi ceníme. Stali sme sa pre nich dôveryhodným partnerom.

Títo odborníci sa o vašich miláčikov dobre postarajú:

 • MVDr. Pavol Jurčo

  chirurgia, ortopédia, traumatológia, endoskopia

  Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 1999. Po skončení štúdia praxoval na veterinárnej poliklinike v Poprade. V roku 2009 založil vlastnú Veterinárnu kliniku TatryVet. Zo začiatku na nej pôsobil ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá so zameraním na internú medicínu, bežnú chirurgiu a zobrazovacie diagnostické techniky. Počas posledných rokov sa výraznejšie zameriava na oblasť ortopédie, traumatológie a onkochirurgie. Je členom KVLSR, prezídia SAVLMZ, AHAA, ESVOT, VES. Spolupracoval na preklade FECAVA odporúčaní pre správne a zodpovedné použitie antimikrobiálnej liečby.
  Absolvoval niekoľko odborných seminárov zameraných na traumatológiu, Emergency, ortopédiu a laparoskopiu. Posledné mesiace na klinike uviedol do praxe zavádzanie endotracheálnych stentov, preventívne gastropexie a širokú škálu laparoskopických diagnostických a operačných techník.

  tatryvet@tatryvet.sk
 • MVDr. Gabriela Hriňáková

  interná medicína, dermatológia

  Univerzitu veterinárskeho lekárstva
  v Košiciach absolvovala v roku 2007. Počas štúdia sa zúčastnila vzdelávacieho zahraničného pobytu na Fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity v Ankare (Turecko). Po štúdiu získala pracovné skúsenosti na veterinárnej klinike malých zvierat s nepretržitou prevádzkou
  v Českej republike. Od roku 2010 pracuje na Veterinárnej klinike TatryVet v Poprade. So zámerom získať nové skúsenosti a vyššie odborné vzdelanie absolvovala viaceré workshopy v Českej republike aj na Slovensku. Na referenčnej klinike TatryVet sa venuje referovaným dermatologickým a oftalmologickým pacientom. Zameriava sa aj na internú medicínu a chirurgiu mäkkých tkanív.

  hrinakova@tatryvet.sk
 • MVDr. Zuzana Vilimová

  kardiológia, nefrológia, urológia, anesteziológia

  V Roku 2016 ukončila štúdium na UVLF v KE. Absolvovala Summer School 2015 na Univerzite v Brne – medicína malých cicavcov. Ešte počas štúdia sa zaoberala patológiou kostných nádorov u psov, kde výsledky prezentovala v rámci diplomovej práce aj vo Folia Veterinaria 2014. Účasť v Československom kastračnom programe. Od roku 2014 aktívne navštevuje odborné prednášky, semináre, kongresy. Po skončení školy absolvovala prax na našej klinike, kde od roku 2017 aj pracuje. Na klinike TatryVet sa zameriava na kardiológiu, anesteziológiu, nefrológiu, urológiu. V októbri 2017 absolvovala echokardiografický workshop a zúčastnila sa kongresu zameraného na klinickú kardiológiu.

  vilimova@tatryvet.sk
 • MVDr. Katarína Mikulášková

  interná medicína, chirurgia

  V roku 2016 ukončila štúdium na UVLF v Košiciach. Ešte počas štúdia aktívne navštevovala odborné semináre a kongresy. Po skončení štúdia chvíľu pôsobila na Slovensku vo veterinárnej ambulancii, neskôr 2 roky pracovala ako veterinárna lekárka na nonstop klinike orientovanej na malé zvieratá v Českej republike. Tu získala skúsenosti aj z oblasti akútnej medicíny a bola jednou z prednášajúcich v cykle prednášok pre referujúcich veterinárnych lekárov. Zameriava sa na internú medicínu a chirurgiu mäkkých tkanív. Svoj voľný čas trávi poväčšine v prírode so svojím psíkom.

  mikulaskova@tatryvet.sk
 • MVDr. Hana Biskupičová

  interná medicína, felínna medicína

  Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach absolvovala v roku 2015. Po skončení štúdia dva roky pôsobila v nonstop veterinárnej klinike v centre Bratislavy. Od septembra 2015 je členom KVLSR. Od mája 2017 je súčasťou tímu kliniky TatryVet. Zúčastnila sa viacerých kongresov zameraných na felínnu prax. Zameriava sa na internú medicínu, felínnu medicínu a dermatológiu. Hovorí plynule po anglicky a nemecky.

  valachovicova@tatryvet.sk
 • MVDr. Kristína Kriššáková

  interná medicína

  krissakova@tatryvet.sk
 • Irena Reváková

  odborný technik pre hygienu a asanáciu

  ..:-)

 • Tatiana Leščáková

  účtovníčka
 • Bc. Martina Černická

  salón Kitty

  V roku 2009 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach ukončila
  bakalárske štúdium. Na inžinierskom stupni pokračovala v štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene.
  V roku 2003 otvorila salón pre psov v Poprade a od roku 2011 pôsobí so svojim Salónom Kitty na referenčnej Veterinárnej klinike TatryVet.
  Pravidelne navštevuje workshopy a semináre z oblasti úpravy srsti zvierat. Od roku 2012 je členom občianskeho združenia Profesionálni strihači psov
  Slovenska o.z.

  dogsport@dogsport.sk
 • Ivana Skokanová

  Veterinárna sestra- asistent veterinárneho lekára

  – r.1991 absolvovanie Gymnázia na Poradskom nábreží v Poprade
  – r. 1995 absolvovanie Obchodnej akadémie v Dolom Kubíne (diaľkové štúdium – odbor sociálno právna činnosť)
  – r.2002 absolvovanie súkromnej pedagogickej školy v Bratislave (diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium odbor učiteľstvo v materskej
  škole a vychovávateľstvo)
  od r.1996 – 2010 práca učiteľky v MŠ na ul. Okružnej v Poprade
  od r. 2011 práca vychovávateľky na ZŠ Francisciho v Poprade
  od r. 2016 – 2018 dobrovoľník v OZ Cesta za domovom vo Švábovciach
  od r. 2019 Veterinárna sestra- asistent veterinárneho lekára na referenčnej klinike TatryVet

  skokanova@tatryvet.sk
 • Mgr. Adriána Jurčová

  manažment

  Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v odbore Ošetrovateľstvo a rehabilitácia absolvovala v roku 2004. Počas štúdia absolvovala taktiež doplňujúce pedagogické štúdium Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1996-2004 pracovala ako zdravotná sestra v Šrobárovom ústave DTaRCH v Dolnom Smokovci. Po skončení štúdia pracovala ako medicínsky reprezentant najskôr vo firme Richter Gedeon a Zentiva. V rokoch 2005-2006 pôsobila ako externý odborný asistent na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberok. Na klinike TatryVet je zodpovedná za marketing, celkový chod kliniky, personalistiku a management procesov. V oblasti charity má na starosti vytváranie a realizovanie projektov cez našu NON PROFIT organizáciu Fond TatryVet, n.f.,

  jurcova@tatryvet.sk