Pracovať s láskou prináša zdravie pre vaše zvieratká.

Celé to začalo roku 2008 malou ambulanciou v Spišskej Novej Vsi. Poskytovali sme základnú veterinárnu starostlivosť a vykonávali základné chirurgické zákroky. Poháňala nás láska k zvieratám a našej skvelej profesii. Napredovali sme a po necelom roku sa naskytla príležitosť presťahovať Veterinárnu ambulanciu TatryVet do Popradu.
Nové lukratívne priestory s rozlohou 135 m² znamenali začiatok histórie našej modernej kliniky na tej najodbornejšej úrovni.

Referenčná klinika TatryVet je pracovisko, ktoré má 4 lekárov, veterinárne sestry, recepčné, 3 ambulancie, aseptickú operačnú miestnosť, priestor na stomatologické zákroky, RTG – USG miestnosť a čakáreň. Najmodernejšie vybavenie je na našom pracovisku samozrejmosťou.

Služby, ktoré poskytujeme: vakcinácie, kastrácie, komplexná dermatológia, mäkká chirurgia, ortopedické a traumatologické zákroky, endoskopické vyšetrenia a zákroky (napr. implantácie endotracheálnych stentov), laparoskopické zákroky (LOE, preventívne gastropexie, biopsie a iné). Máme zriadenú krvnú banku na psiu a mačaciu krv.

Poskytujeme pohotovostnú službu denne do 22:00, máme aj proklientsky orientované ordinačné hodiny denne od 8:00 – 20:00, víkendy a sviatky 9:00 – 15:00.

Ďalším rozmerom našej práce je dobročinnosť. Máme neziskovú organizáciu Fond TatryVet, spolupracujeme s OZ CZD, Slobodou zvierat a inými organizáciami.

vakcinácie
kastrácie
komplexná dermatológia
mäkká chirurgia
ortopedické a traumatologické zákroky
endoskopické vyšetrenia a zákroky
laparoskopické zákroky
krvná banka
Za roky nášho pôsobenia sme si u kolegov v našom regióne vybudovali dôveru, ktorú si veľmi ceníme. Stali sme sa pre nich dôveryhodným partnerom.

Títo odborníci sa o vašich miláčikov dobre postarajú:

 • MVDr. Pavol Jurčo

  ortopédia, traumatológia

  Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 1999. Po skončení štúdia praxoval na veterinárnej poliklinike v Poprade. V roku 2009 založil vlastnú Veterinárnu kliniku TatryVet. Zo začiatku na nej pôsobil ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá so zameraním na internú medicínu, bežnú chirurgiu a zobrazovacie diagnostické techniky. Počas posledných rokov sa výraznejšie zameriava na oblasť ortopédie, traumatológie a onkochirurgie. Je členom KVLSR, pôsobil ako člen prezídia SAVLMZ, AHAA, ESVOT, VES. V súčasnosti je cez ESAVS v príprave na ortopedickú špecializáciu (Ortopédia v európskom klinickom certifikačnom postgraduálnom programe). Spolupracoval na preklade FECAVA odporúčaní pre správne a zodpovedné použitie antimikrobiálnej liečby.
  Absolvoval množstvo odborných seminárov zameraných na traumatológiu, Emergency, Ortopédiu a Laparoskopiu. Do bežnej praxe na klinike zaviedol zavádzanie endotracheálnych stentov, preventívne gastropexie a širokú škálu laparoskopických diagnostických a operačných techník.

  tatryvet@tatryvet.sk
 • MVDr. Gabriela Hriňáková

  mäkká chirurgia, interná medicína, dermatológia, oftalmológia

  Univerzitu veterinárskeho lekárstva
  v Košiciach absolvovala v roku 2007. Počas štúdia sa zúčastnila vzdelávacieho zahraničného pobytu na Fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity v Ankare (Turecko). Po štúdiu získala pracovné skúsenosti na veterinárnej klinike malých zvierat s nepretržitou prevádzkou
  v Českej republike. Od roku 2010 pracuje na Veterinárnej klinike TatryVet v Poprade. So zámerom získať nové skúsenosti a vyššie odborné vzdelanie absolvovala viaceré workshopy v Českej republike aj na Slovensku. Na referenčnej klinike TatryVet sa venuje referovaným dermatologickým a oftalmologickým pacientom. Zameriava sa aj na internú medicínu a chirurgiu mäkkých tkanív.

  hrinakova@tatryvet.sk
 • MVDr. Petra Surová

  Gastroenterológia, endoskopia, laparoskopia

  V roku 2020 ukončila štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, fakulta Veterinárneho lekárstva. Počas svojich štúdia vykonávala prax na niekoľkých väčších i menších klinikách. Po piatom ročníku sa zúčastnila mesačného študijného pobytu na klinike Veterinárnej univerzity v Ľubľane, kde rotovala na oddeleniach internej medicíny, hospitalizácie a chirurgie mäkkých tkanív. Po absolvovaní štúdia nastúpila na kliniku Vetcentrum Duchek v Prahe. Spočiatku pracovala hlavne na oddelení hospitalizácie, postupne prešla na oddelenie internej medicíny. V súčasnosti sa špecializuje sa na chirurgiu mäkkých tkanív, gastroenterológiu a endoskopiu malých zvierat (…stáž u gastroenterologického špecialistu MVDr. Michala Alexu v Prahe) . V januári 2023 začala prípravu cez ESAVS na Gastroenterologickú a Endoskopickú špecializáciu (Gastroenterológia a endoskopia v európskom klinickom certifikačnom postgraduálnom programe)
  Od marca 2023 je našou najnovšou členkou tímu.

  surova@tatryvet.sk
 • MVDr. Jarmila Zemanová

  Kardiológia

  V máji 2021 ukončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na prelome rokov 2018 a 2019 absolvovala na našej klinike ročnú prax a na našej klinike pracuje od augusta 2021. Venuje sa kardiológii.

  zemanova@tatryvet.sk
 • MVDr. Andrea Lopatovská

  interná medicína, felínna medicína

  Univerzitu Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyštudovala v roku 2020. Počas štúdia sa zúčastnila vzdelávacích zahraničných pobytov v CLUJ Napoca (Rumunsko), v Budapešti a Brne. Bola aktívnym členom medzinárodnej veterinárnej asociácie študentov ako OIE ambasádor a SCoVE ambasádor pre študentov UVLaF. Po ukončení univerzity pracovala vo veterinárnej praxi WellVet v Bratislave. Venuje sa internej medicíne a felínnej medicíne

  lopatovska@tatryvet.sk
 • Simona Krajčová

  veterinárna sestra

  …miluje nakupovanie a strihanie pazúrikov 🙂

  sestricka@tatryvet.sk
 • Lenka Mončeková

  recepčná

  Teším sa z každého dňa stráveného so zvieratkami a môžem potvrdiť, že vďaka životu s nimi sa naša duša obohacuje a stávame sa tak aj lepšími bytosťami.

  recepcia@tatryvet.sk
 • Mgr. Tatiana Leščáková

  účtovníčka

  1+1=2

 • Irena Reváková

  odborný technik pre hygienu a asanáciu

  …poriadok musí byť 🙂