Pracovať s láskou prináša zdravie pre vaše zvieratká.

Celé to začalo roku 2008 malou ambulanciou v Spišskej Novej Vsi. Poskytovali sme základnú veterinárnu starostlivosť a vykonávali základné chirurgické zákroky. Poháňala nás láska k zvieratám a našej skvelej profesii. Napredovali sme a po necelom roku sa naskytla príležitosť presťahovať Veterinárnu ambulanciu TatryVet do Popradu.
Nové lukratívne priestory s rozlohou 135 m² znamenali začiatok histórie našej modernej kliniky na tej najodbornejšej úrovni.

Referenčná klinika TatryVet je pracovisko, ktoré má 5 lekárov, 3 ambulancie, operačnú miestnosť, RTG – USG miestnosť, salón pre zvieratá a čakáreň. Najmodernejšie vybavenie je na našom pracovisku samozrejmosťou.

Služby, ktoré poskytujeme: vakcinácie, kastrácie, komplexná dermatológia, mäkká chirurgia, ortopedické a traumatologické zákroky, endoskopické vyšetrenia a zákroky (napr. implantácie endotracheálnych stentov), laparoskopické zákroky (LOE, preventívne gastropexie, biopsie a iné). Máme zriadenú krvnú banku na psiu a mačaciu krv.

Poskytujeme pohotovostnú službu denne do 22:00, máme aj proklientsky orientované ordinačné hodiny denne od 8:00 – 20:00, víkendy a sviatky 9:00 – 15:00.

Ďalším rozmerom našej práce je dobročinnosť. Máme neziskovú organizáciu Fond TatryVet, spolupracujeme s OZ CZD, Slobodou zvierat a inými organizáciami.

vakcinácie
kastrácie
komplexná dermatológia
mäkká chirurgia
ortopedické a traumatologické zákroky
endoskopické vyšetrenia a zákroky
laparoskopické zákroky
krvná banka
Za roky nášho pôsobenia sme si u kolegov v našom regióne vybudovali dôveru, ktorú si veľmi ceníme. Stali sme sa pre nich dôveryhodným partnerom.

Títo odborníci sa o vašich miláčikov dobre postarajú:

 • MVDr. Pavol Jurčo

  chirurgia, ortopédia, traumatológia, endoskopia- laparoskopia

  Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 1999. Po skončení štúdia praxoval na veterinárnej poliklinike v Poprade. V roku 2009 založil vlastnú Veterinárnu kliniku TatryVet. Zo začiatku na nej pôsobil ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá so zameraním na internú medicínu, bežnú chirurgiu a zobrazovacie diagnostické techniky. Počas posledných rokov sa výraznejšie zameriava na oblasť ortopédie, traumatológie a onkochirurgie. Je členom KVLSR, prezídia SAVLMZ, AHAA, ESVOT, VES. Spolupracoval na preklade FECAVA odporúčaní pre správne a zodpovedné použitie antimikrobiálnej liečby.
  Absolvoval niekoľko odborných seminárov zameraných na traumatológiu, Emergency, ortopédiu a laparoskopiu. Posledné mesiace na klinike uviedol do praxe zavádzanie endotracheálnych stentov, preventívne gastropexie a širokú škálu laparoskopických diagnostických a operačných techník.

  tatryvet@tatryvet.sk
 • MVDr. Gabriela Hriňáková

  mäkká chirurgia, interná medicína, dermatológia, oftalmológia

  Univerzitu veterinárskeho lekárstva
  v Košiciach absolvovala v roku 2007. Počas štúdia sa zúčastnila vzdelávacieho zahraničného pobytu na Fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity v Ankare (Turecko). Po štúdiu získala pracovné skúsenosti na veterinárnej klinike malých zvierat s nepretržitou prevádzkou
  v Českej republike. Od roku 2010 pracuje na Veterinárnej klinike TatryVet v Poprade. So zámerom získať nové skúsenosti a vyššie odborné vzdelanie absolvovala viaceré workshopy v Českej republike aj na Slovensku. Na referenčnej klinike TatryVet sa venuje referovaným dermatologickým a oftalmologickým pacientom. Zameriava sa aj na internú medicínu a chirurgiu mäkkých tkanív.

  hrinakova@tatryvet.sk
 • MVDr. Jarmila Zemanová

  interná medicína

  V máji 2021 ukončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na prelome rokov 2018 a 2019 absolvovala na našej klinike ročnú prax a od augusta 2021 je najnovšou členkou nášho tímu.

  zemanova@tatryvet.sk
 • MVDr. Zuzana Vilimová

  interná medicína, kardiológia

  V Roku 2016 ukončila štúdium na UVLF v KE. Absolvovala Summer School 2015 na Univerzite v Brne – medicína malých cicavcov. Ešte počas štúdia sa zaoberala patológiou kostných nádorov u psov, kde výsledky prezentovala v rámci diplomovej práce aj vo Folia Veterinaria 2014. Účasť v Československom kastračnom programe. Od roku 2014 aktívne navštevuje odborné prednášky, semináre, kongresy. Po skončení školy absolvovala prax na našej klinike, kde od roku 2017 aj pracuje. Na klinike TatryVet sa zameriava na kardiológiu, anesteziológiu, nefrológiu, urológiu. V októbri 2017 absolvovala echokardiografický workshop a zúčastnila sa kongresu zameraného na klinickú kardiológiu.

  vilimova@tatryvet.sk
 • Andrea Lešková

  recepčná

  Som najnovším členom Vášho tímu 🙂 Hoci nie som vyučená v tomto odbore, mám skúsenosti na pozíciu recepčnej, keďže som posledné 2 roky pracovala v očnej klinike ako asistentka vedenia kliniky a hlavná koordinátorka. Milujem zvieratká, keďže sme si aj s dcérkou adoptovali psíka z útulku, ktorému sme tak vytvorili nový domov a trávime s ním aj väčšinu svojho voľného času.

  recepcia@tatryvet.sk
 • Lenka Mončeková

  recepčná

  Teším sa z každého dňa stráveného so zvieratkami a môžem potvrdiť, že vďaka životu s nimi sa naša duša obohacuje a stávame sa tak aj lepšími bytosťami.

  recepcia@tatryvet.sk
 • Simona Krajčová

  veterinárna sestra

  sestricka@tatryvet.sk
 • Ing. Anna Králiková

  veterinárna sestra

  Na strednej škole vyštudovala odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena. V roku 2020 ukončila štúdium na vysokej škole SPU v odbore výživa zvierat. Po štúdiu sa zúčastnila ročnej stáži Erazmus v Španielsku. A dnes ju môžete stretnúť na našej klinike kde pôsobí ako veterinárna sestra.

  sestricka@tatryvet.sk
 • Mgr. Tatiana Leščáková

  účtovníčka