Ceny dostupné pre každého, odbornosť, vybavenie, starostlivosť, kvalita.

Našou prioritou je poskytnúť vám tú najkvalitnejšiu lekársku starostlivosť. Preto pracujeme s najnovšími vedeckými poznatkami, najmodernejšou technológiou a pravidelne sa vzdelávame. Všetky uvedené služby dokážeme poskytnúť na najvyššej úrovni a za ceny dostupné pre každého:

 • Preventívna starostlivosť

  • vakcinácie a odčervenia
  • čipovanie, vystavenie petpasov,
  • vydávanie veterinárnych osvedčení, potvrdení o zdravotnom stave
  • DBK, DLK a iné vyšetrenia potrebné k zápisu do plemennej knihy
  • odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom – sonoextrúzia
  • hospitalizácia zvierat v nadštandardných hospitalizačných boxoch
 • Diagnostické vyšetrenie

  • EKG, digitálne RTG
  • USG s dopplerom: pulzný + power + color doppler,
  • TDI – TVI, TEI, TVD – TVM
  • kompletné endoskopické a laparoskopické vybavenie – endoskopia a laparoskopia
  • biochemické a hematologické vyšetrenie krvi
  • vyšetrenie hormónov v externom laboratóriu
  • vyšetrenie moču, trusu, punktátov, cerebrospinálnej tekutiny
  • mikroskopické a cytologické vyšetrenie
  • testy infekčných chorôb: FeLV – FIV, Giardia, Parvo, LH, anaplazma, borelia, babézia, ehrlichia
  • patohistologické vyšetrenia
 • Laparoskopia a endoskopia

  • zavádzanie endotracheálnych stentov pri kolapse priedušnice
  • rhinoskopické vyšetrenia a zákroky
  • bronchoskopie, bronchoalveolárne laváže
  • vyšetrenia pažeráka, žalúdka a dvanástnika
  • vyšetrenia tenkého čreva
  • kolonoskopie
  • cystoskopie (vyšetrenia močového mechúra)
  • laparoskopické kastrácie
  • preventívne gastropexie
  • odbery materiálov na patohistologické vyšetrenie
  • vyberanie cudzích predmetov z tráviaceho a dýchacieho systému
 • Urgentná medicína

  • autoúrazy, hryzné, bodné a strelné poranenia
  • GDV – dislokácia a torzia žalúdka
  • otravy liekmi, komplikované pôrody
  • akútne exacerbácie kardiologických pacientov
  • prehltnutie a vdýchnutie cudzích predmetov
  • po ordinačných hodinách prosím kontaktujte Veterinárna pohotovosť Poprad Hraničná 666/12, Poprad 05801
   0911761664
 • Ortopédia

  • operácie zlomenín a kĺbov
  • luxácia pately
  • ruptúra skrížených kolenných väzov: extrakapsulárna technika, TTA a TPLO
 • Mäkká chirurgia

  • sterilizácie a kastrácie klasické alebo laparoskopické
  • operácie v brušnej dutine – žalúdka a čriev
  • operácie pečene
  • operácie obličiek, močových ciest a moč. mechúra
  • odstránenie análnych žliaz
  • všetky typy hernií
 • Hrudná chirurgia

  • operácie na pľúcach
  • operácie prasknutej bránice
  • perikardiotómia
  • pneumothoraxy
 • Neurochirurgia

  • myelografické vyšetrenie (kontrastné vyšetrenie miechy)
  • operácie na chrbtici
  • sprostredkovanie CT a MRI vyšetrení
 • Kardiológia

  • diagnostika srdcových ochorení a ochorení obehového  systému s využitím EKG a RTG a USG s plnohodnotným dopplerom
  • echokardiografia
  • vydanie certifikátu
 • Otorinolaryngológia

  • choroby a chirurgia ucha
  • totálna ablácia a parciálna resekcia zvukovodu
  • chirurgické riešenie brachycefalického syndrómu
 • Choroby exotov, plazov a drobných cicavcov

  U nás sa postaráme o pacientov zo všetkých kútov sveta.

Na klinike TatryVet dodržiavame prísne štandardy určené American Aminal Hospital Assosiation (AAHA), ktorého sme riadnym členom. Každému zvieratku na našej klinike vedieme podrobný záznam v elektronickej forme – kartu pacienta.

Lekársky záznam je vedený tak, aby ktorýkoľvek lekár z tímu bol schopný kontinuálne pokračovať v starostlivosti a liečbe daného pacienta.

Používame sterilné, nepoužité injekčné ihly, striekačky a jednorazové utierky. Pred každým pacientom stôl a pomôcky na vyšetrenie riadne dezinfikujeme. Na klinike je samostatná miestnosť určená na röntgenovanie a sonografiu. So zobrazovacím vybavením narábame tak, aby riziko pre zdravie ľudí a zvierat bolo čo najnižšie.

Na klinike TatryVet dodržiavame prísne štandardy určené American Aminal Hospital Assosiation (AAHA), ktorého sme riadnym členom. Každému zvieratku na našej klinike vedieme podrobný záznam v elektronickej forme – kartu pacienta.

Lekársky záznam je vedený tak, aby ktorýkoľvek lekár z tímu bol schopný kontinuálne pokračovať v starostlivosti a liečbe daného pacienta.

Používame sterilné, nepoužité injekčné ihly, striekačky a jednorazové utierky. Pred každým pacientom stôl a pomôcky na vyšetrenie riadne dezinfikujeme. Na klinike je samostatná miestnosť určená na röntgenovanie a sonografiu. So zobrazovacím vybavením narábame tak, aby riziko pre zdravie ľudí a zvierat bolo čo najnižšie.

Ak to nie je medicínsky kontraindikované, používame anestéziu alebo sedáciu kvôli komfortu, bezpečnosti a zníženiu stresu pacienta. Každé liečivo vydané alebo predpísané musí byť schválené pre použitie v SR alebo EÚ. Použitie sa zapisuje do lekárskeho záznamu. S anestetikami narába iba veterinárny lekár. Pred aplikáciou akejkoľvek premedikácie, sedácie alebo anestézie zhodnotí stav pacienta. Endotracheálne tubusy nechávame zavedené počas preberania z anestézie, kým sa neobjavia obranné reflexy. Pacientov sledujeme v pravidelných intervaloch, kým sa celkom neprebudia.

Pohotovostné lieky a zariadenie sú zreteľne označené a dostupné. Členovia tímu sú vyškolení a pripravení pre poskytovanie sedácie, preanestetickej a anestetickej medikácie, hodnotenie respirácie a kardiovaskulárnych funkcií a hĺbky anestézie a liečbu komplikácií spojených s anestéziou.

Na klinike využívame hodnotenie fyzického stavu pre preanestetickú klasifikáciu podľa American Society of Anesthesiologists (ASA). Počas celkovej anestézie majú pacienti zavedenú intravenóznu kanylu. Počas celkovej anestézie pacientovi podávame intravenózne tekutiny – infúzie.

Pred celkovou anestéziou a počas nej je pacient zaintubovaný. Jeden člen tímu sa venuje sledovaniu stavu anestezovaného pacienta, pravidelne vyhodnocuje a zaznamenáva jeho životné funkcie. Zaznamenáva sa aspoň jeden parameter, ako je počet pulzov, respirácia alebo krvný tlak. Túto kritickú úlohu uprednostňujeme pred všetkým ostatným.

Pre každého pacienta v anestézii sa vedie oddelený záznam anestézie. Členovia tímu sú vyškolení v správnom nasadení a vedení infúznej terapie. Pre každého pacienta používame novú fľašu s roztokom bez ohľadu na spôsob podania. Pre každého pacienta používame nový infúzny set.

Všetky stomatologické úkony sa robia na anestezovanom pacientovi. Poskytované stomatologické úkony zahŕňajú: ultrazvukové odstránenie zubného kameňa, extrakcie, rádiografiu, periodontálne ošetrenie. Stomatologické úkony sú spojené s posudzovaním stupňa bolesti a primeranej liečby, ako je lokálna, regionálna alebo systemická analgézia.

Hodnotenie stupňa bolesti je neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia každého pacienta bez ohľadu na prezentovaný problém. Vykonávame primeraný manažment bolesti. Manažment bolesti sprevádza všetky chirurgické úkony.

Chirurgická miestnosť je oddelená a uzavretá, určená len na tento účel, vstup je povolený len pre aktivity spojené s aseptickými chirurgickými procesmi. Tesne pred operáciou urobí určený člen tímu predoperačné vyšetrenie. Členovia tímu pohybujúci sa v sterilnom prostredí počas hlavného zákroku majú oblečené jednorazové čiapky a masky.
Na všetky operácie sa používajú sterilné jednorazové rukavice. Pred každým použitím sú chirurgické nástroje riadne umyté, zabalené a vysterilizované. Vybavenie, ktoré sa používa na chirurgickej sále zahŕňa kyslík, prístroj na inhalačnú anestéziu s isofluranovým evaporizérom, monitor vitálnych funkcií, riadenú ventiláciu, HF bipolárny koagulátor a ďalšie. O priebehu chirurgickej intervencie protokol v digitálnej forme.

U nás nájdete aj obchod s kvalitnými krmivami

O vašich miláčikov sa príkladne staráme, preto si u nás môžete objednať aj kvalitné krmivá Royal Canine a Hill’s.
Dostane tak stravu, ktorú si zaslúži.

Cenník platný od 1.1.2024, ceny dostupné pre každého...

Vakcinácie – konečné ceny v € s DPH zahŕňajú úkony, použité vakcíny a materiál

Infekčné choroby pes (psinka, parvoviróza, inf. hepatitída, parainfluenza, leptospira L4)
37 € s DPH
Kompletná vakcinácia pes (psinka, parvoviróza, inf. hepatitída, parainfluenza, leptospira L4 + besnota)
37 € s DPH
Infekčné choroby mačka (caliciviróza, panleukopénia, rhinotracheitída)
37 € s DPH
Kompletná vakcinácia mačka (caliciviróza, panleukopénia, rhinotracheitída) + besnota
37 € s DPH
Komplex kotercového kašľa u psov (intranazálna vakcína)
44 € s DPH
Vakcinácia králika (mor + myxomatóza, „ročná vakcína“)
33 € s DPH

Vyšetrenia, základné úkony, poplatky (v € s DPH )

Základné klinické vyšetrenie (pes, mačka) / Orgánové vyšetrenie (pes, mačka) / fyzikálne vyšetrenie (pes, mačka)
25 € s DPH
Základné klinické vyšetrenie (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá) / Orgánové vyšetrenie (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá) / fyzikálne vyšetrenie (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá)
15 € s DPH
Základné klinické vyšetrenie opakované (pes, mačka) / Orgánové vyšetrenie opakované (pes, mačka) / fyzikálne vyšetrenie opakované (pes, mačka)
20 € s DPH
Základné klinické vyšetrenie opakované (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá) / Orgánové vyšetrenie opakované (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá) / fyzikálne vyšetrenie opakované (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá)
10 € s DPH
Ušné vyšetrenie
30 € s DPH
Ušné vyšetrenie opakované
20 € s DPH
Očné vyšetrenie
30 € s DPH
Očné vyšetrenie opakované
20 € s DPH
Odstránenie kliešťa / kliešťov
6 € s DPH
Odstránenie kliešťa / kliešťov (stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu bolo na našej klinike za posledných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou) 12x ročne zdarma
grátis, zadarmo, neplatíte nič
Análne žľazy – bežná toaleta
6 € s DPH
Análne žľazy – bežná toaleta (stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu bolo na našej klinike za posledných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou) 12x ročne zdarma
grátis, zadarmo, neplatíte nič
USG vyšetrenie celej brušnej dutiny
60 € s DPH
USG vyšetrenie celej brušnej dutiny opakované
30 € s DPH
USG vyšetrenie celej brušnej dutiny (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá)
20€ s DPH
RTG vyšetrenie (neobmedzený počet snímkov)
60 € s DPH
RTG vyšetrenie opakované (neobmedzený počet snímkov)
30 € s DPH
RTG Digital vyšetrenie (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá), (neobmedzený počet snímkov)
20 € s DPH
Echokardiografické vyšetrenie
60 € s DPH
Neurologické vyšetrenie
40 € s DPH
Kardiologické vyšetrenie
40 € s DPH
Koprologické vyšetrenie
8 € s DPH
Hematologické vyšetrenie krvi
20 € s DPH
Biochemické vyšetrenie krvi
12 € s DPH
Presurgical Chem 10 panel
29 € s DPH
Comprehensive Chem 17 panel
42 € s DPH
Krvné plyny
19 € s DPH
Strihanie pazúrikov
6 € s DPH
Strihanie pazúrikov stáli klienti (stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu bolo na našej klinike za posledných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou) 12x ročne zdarma
grátis, zadarmo, neplatíte nič
Čipovanie (úkon + čip + registračný poplatok): trvalé označenie zvieraťa transpondérom (úkon) 10€ s DPH + registračný poplatok (registrácia údajov do CRSZ)(úkon) 6€ s DPH + implantovateľná veterinárna technická pomôcka (mikročip Alvic…)(materiál) 3€ s DPH
36 € s DPH
Vystavenie PET pasu + čipovanie (administratívny úkon, pas, čip, čipovanie)
71 € s DPH
Eutanázia
36 € s DPH
Eutanázia (králik, morča, škrečok, potkan a iné malé zvieratá)
20 € s DPH
Odstránenie zubného kameňa pre stáleho klienta (stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu bolo na našej klinike za posledných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou)
50% zľava
Vyžiadaná návšteva
30 € s DPH
Pohotovostný príplatok
30 - 60 € s DPH

Cenník vybraných operácií (celková cena zahŕňajúca úkony, anestetiká, bežne používané liečivá počas operačného zákroku a vyšetrenia s DPH). Upozornenie: materiál (napr. golier) a lieky do pokračujúcej domácej pooperačnej terapie sa pri niektorých úkonoch- operáciách doplácajú: majiteľov na túto situáciu upozorňujeme dopredu pred zákrokom...

Sterilizácia sučka 360 € s DPH

Sterilizácia sučka (ovariektómia, ovriohysterektómia)

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • príprava operačného poľa
 • inhalačná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon sterilizácie
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Sterilizácia mačka, pes 100 € s DPH

Sterilizácia mačka, fretka, králik (ovariektómia, ovriohysterektómia)

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • príprava operačného poľa
 • injekčná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon sterilizácie
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Kastrácia kocúr 70 € s DPH

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • príprava operačného poľa
 • injekčná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon sterilizácie
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Pyometra 470 € s DPH

Pyometra: podľa náročnosti a stavu pacienta.

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • príprava operačného poľa
 • inhalačná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Brušné operácie 440 €

Brušné operácie: probatórne laparotómie, gastrotómie, paloroplastiky, enterotómie, kolonopexie, anastomózy čriev, vyberanie CT cudzieho telesa.

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • príprava operačného poľa
 • inhalačná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon brušnej operácie
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Hrudné operácie 1000 €

Hrudné operácie: odstránenie nádorov pľúc, PDA, traumy hrudníka, pneumothorax.

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • príprava operačného poľa
 • inhalačná anestéza, riadená ventilácia
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon sterilizácie
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Operácia novotvaru, nádoru mliečnej žľazy 470 €

Operácia novotvaru, nádoru mliečnej žľazy (šetrný ENSEAL, bipolárne kliešte STORZ ROBI +).

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • príprava operačného poľa
 • inhalačná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon mastektómie parciálnej alebo totálnej, unilaterálnej alebo bilaterálnej
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Odstránenie zubného kameňa od 160 € (stáli klienti 50% zľava)

Odstránenie zubného kameňa, sonoextrúzia.

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • injekčná anestéza
 • samotný úkon sonoextrúzie, antiflogistická laváž, leštenie abrazívnymi pastami a gélmi
 • RTG snímok koreňov (v prípade potreby, nutnosti, posúdenia ošetrujúceho lekára)
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • kontrola nasledujúci deň

Ortopedické, traumatologické zákroky od 880 €

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia
 • anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • príprava operačného poľa
 • inhalačná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon ortopedickej alebo traumatologickej operácie
 • asistencia operačného personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Aké typy ortopedických, traumatologických zákrokov poskytujeme:

 • zlomeniny končatín (napr. platničky, externé fixácie, riešenie LCC ruptúry predného skríženého väzu metódou extrakapsulárnej stabilizácie, TTA, TPLO)
 • zlomeniny panvy
 • operácie chrbtice: laminektómie a pod. referujeme na vyššie špecializované neurologické pracoviská)

Endoskopické, laparoskopické zákroky od 190 €

Celková cena zahŕňa:

 • vstupné anesteziologické vyšetrenie,
 • zavedenie iv katétra
 • intubácia
 • príprava operačného poľa
 • inhalačná anestéza
 • sterilné rúška a obleky
 • samotný úkon endoskopie alebo laparoskopie
 • asistencia personálu
 • pooperačná hospitalizácia do prebudenia
 • pooperačná kontrola nasledujúci deň
 • vybratie stehov po stanovenom čase

Zoznam vybraných laparoskopických, endoskopických zákrokov:

 • Laparoskopická ovariektómia: najšetrnejší spôsob kastrácie sučky, miniatúrne rezy, minimálna pooperačná bolestivosť, rýchla rekonvalescencia: 550 € s DPH, (v cene tohto zákroku je zahrnuté predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia, ako aj anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku)
 • Laparoskopická Gastropexia: preventívne prichytenie pyloru o brušnú stenu, prevencia pred GDV už v mladom veku, dilatácia a volvulus žalúdka: 550 € s DPH, (v cene tohto zákroku je zahrnuté predoperačné vyšetrenie krvi: biochémia CHEM 10 + hematológia, ako aj anestetiká a bežne používané liečivá počas operačného zákroku)
 • Bronchoskopia:  od 190 € s DPH
 • Endoskopická implantácia endotracheálneho stentu (kolaps trachei): cena sa určí až po individuálnom posúdení stavu pacienta
 • Gastroskopia: od 190 € s DPH
 • Duodenoskopia: od 190 € s DPH
 • Kolonoskopia: od 190 € s DPH
 • Cystoskopia: od 190 € s DPH
 • Endoskopická otoskopia: od 190 € s DPH

CT vyšetrenie

Pacientov referujeme na Veterinárnu kliniku Žilina, http://www.ctprezvierata.sk/

Dôležité informácie k cenníku

Upozornenie:
Odhadovaná celková cena je orientačná a skutočná hodnota poskytnutých veterinárnych služieb sa môže meniť v závislosti od vývoja zdravotného stavu pacienta. Preto rozdiel medzi odhadovanou a skutočnou cenou sa môže pohybovať v rozmedzí asi 30 %. Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu, diagnostiku alebo chirurgický zákrok, si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 30-60 % celkových predpokladaných nákladov. Vzhľadom k skutočnosti, že naša Veterinárna klinika nie je finančná spoločnosť, naše služby neposkytujeme na splátky. Všetky úkony vykonané na našom pracovisku sú splatné bezprostredne po ich vykonaní, resp. pri odovzdávaní pacienta do rúk majiteľa – držiteľa – doprovodu. Ceny za veterinárne úkony nezahrnuté v cenníku sú predmetom dohody medzi ošetrujúcim lekárom a klientom (majiteľom – doprovodom – držiteľom zvieraťa)

Vybavenie

Veterinárna klinika TatryVet je moderne a kvalitne vybavená. Nové poznatky a technológie si vyžadujú použitie špeciálnej prístrojovej techniky. Finančná náročnosť vybavenia je jedným z hlavných ukazovateľov cien veterinárnych úkonov na našom pracovisku.
viac o vybavení