Minulý rok Vám naša klinika spolu s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach prvý krát umožnila dať si bezplatne vyšetriť krv na Dirofilariu.
Túto možnosť využili viacerí z Vás.
Našim ďalším cieľom je pokračovať v mapovaní situácie a určiť reálnu situáciu vo výskyte dirofilariózy na našom území. Za týmto účelom bola vytvorená aj webová stránka venovaná tejto téme výskumu, ktorá poskytuje podrobné informácie veterinárnym lekárom, chovateľom, aj majiteľom psov a inych domácich mäsožravcov. Na tejto webovej stránke sú uvedené kontakty na veterinárnych lekárov, ktorí nám od roku 2007 posielajú vzorky na vyšetrenie.
Touto cestou chceme osloviť majiteľov zvierat na spoluprácu pri vyšetrovaní zvierat (psov, mačiek a iných mäsožravcov) na dirofilariózu. Nakoľko psy väčšinou nevykazujú žiadne klinické príznaky, majitelia a chovatelia si možnosť, že ich zviera je nakazené, nepripúšťajú. Vyšetrenie spočíva v náleze mikrofilárií v odobratej nezrazenej krvi a v následnej identifikácii druhov pomocou molekulárno-genetických metód. Nakoľko chceme vyšetriť psy z okresov z celého Slovenska a zistiť tak momentálnu situáciu, vyšetrenie je realizované BEZPLATNE Parazitologickom ústave SAV.

Viac informácií sa môžete dozvedieť na klinike, telefonicky na 0905 740 061, alebo na dirofilarióza.

Tešíme sa na spoluprácu.
MVDr. Pavol Jurčo, klinika TatryVet
MVDr. Martina Miterpáková, PhD., MVDr. Adriana Iglódyová, (Parazitologický ústav SAV, Košice)