Veterinárna medicína prešla za posledné desaťročie výraznou zmenou nielen v oblasti nových poznatkov a postupov v liečbe zvierat, ale aj v oblasti prístrojového vybavenia. Prístroje ako napríklad CT, MRI, biochemické či hematologické analyzátory, Dopplerovská echokardiografia, ortopedické a traumatologické vybavenie boli doposiaľ doménou humánnej medicíny.

Nové poznatky a technológie si vyžadujú použitie modernej prístrojovej techniky. Táto technika je finančne náročná, a preto je jedným z hlavných ukazovateľov cien veterinárnych úkonov na našom pracovisku. Sme právom hrdí na to, že na našej klinike vám takéto vybavenie môžeme ponúknuť pri diagnostike ochorení vašich miláčikov.

Ortopedická vŕtačka

Vŕtačky firmy ConMed – Linvatec sú špeciálne navrhnuté pre ortopedické a traumatochirurgické výkony v humánnej i vo veterinárnej medicíne. Ponúkajú možnosť výberu z niekoľkých nástavcov vrátane sagitálnej píly, ktorá slúži na pílenie kostí. Vzduchový systém PowerPro pneumatic je dodávaný spolu s hadicou. Elektrický systém PowerPro Electric II je funkčný spolu s riadiacou jednotkou – konzolou a káblom. Batériový systém Hall je dodávaný spolu s lítiovými batériami a nabíjačkou.

Digitálny RTG – FCR Capsula V View

Zariadenie na digitalizáciu RTG obrazu FCR Capsula XL V View výrazne znižuje množstvo žiarenia a expozičné časy , ktorým sú počas vyšetrenia vystavení naši pacienti. Japonský výrobca garantuje vyššiu kvalitu snímkov, možnosti ich editovania a archivovania. Samozrejmosťou je aj po požiadaní napálenie daného vyšetrenia na CD nosič, prípadne zaslanie snímkov na mailovú adresu.

Laparoskopia – endoskopia

Laparoskopia (lapara – lat., mäkké miesto v tele, scopia – lat., pozorovať) je endoskopická operačná metóda brušnej chirurgie, gynekológie a urológie, pri ktorej sa pomocou endoskopických nástrojov pod kontrolou kamery vykonávajú operácie orgánov brušnej dutiny. Medzi najčastejšie laparoskopické operácie patrí ovariektómia (odstránenie vaječníkov- kastrácia),preventívna gastropexia (preventívny zákrok zabraňujúci otočeniu sa žalúdka a vzniku GDV), operácie abdominálnych kryptorchidov (odstránenie semenníkov, ktoré sú patologicky uložené v brušnej dutine), riešenie portosystémových skratov (portosýstémový shunt- patologická cievna anastomóza v portálnych cievach).

S postupným rozvojom endoskopickej techniky sa rozvíja aj spektrum laparoskopickej operatívy. Dnes sa v modernej chirurgii laparoskopicky operujú takmer všetky orgány brušnej dutiny.Mnohé laparoskopické chirurgické zákroky sú dnes už rutinné, medzi ktoré patrí: Otoskopia (operácie vo zvukovode), Rhinoskopia, Bronchoskopia ( implantácie endotracheálnych stentov, BAL), Artroskopia, Laparoskopia, Thorakoskopia, Cystoskopia, Gastroskopia, Vaginoskopia, inseminácia.

USG

Mindray DC-40, Moderný ultrazvuk so špičkovou kvalitou zobrazenia. Intuitívne a rýchle ovládánie pomocou dotykového displeja s nastaviteľným pozorovacím uhlom. Prenos dát je niekoľkonásobne rýchlejší vďaka portu USB 3.0. Kompletná kardio výbava (CW, HPRF, TDI, Curved M Mode apod.), jednoduché a prehľadné ovládanie na multidotykovom 10,4” displeji, automatická optimalizácia obrazu iTouch, ukladanie dát na CD/DVD, harddisk alebo USB 3.0, Color Doppler, Power Doppler a PW Doppler.

Inhalačná anestéza

Narkotizačný prístroj pre inhalačnú anestézu Vetnar 2100: Narkotizačný prístroj pre inhalačnú anestézu malých zvierat od 0,1 do 100 kg hmotnosti s modulmi pre elektronicky riadenú ventiláciu s monitorom vitálnych funkcií. K operáciám je možné použíť elektronicky riadený uzavretý či otvorený okruh pre spontánne dýchanie. Ako nosný plyn využíva prístroj O2 + N2O. Vybavenie prístroja: Narkotizačný Absorbér CO2, Elektronická jednotka pre riadenú ventiláciu, monitorovanie dýchania a srdcovej činnosti, aktívna vákuová jednotka pre odsávanie anestetík, prietokomer O2 a N2O, monitorovanie SaO2 a monitorovanie CO2 vo vydychovaných plynoch, akustický alarm minimálnych hodnôt a akustický alarm zástavy srdca a dýchania. Toto vybavenie nám v kombinácii s modulmi pre sledovanie vitálnych funkcií pacienta umožňuje prevádzať operácie i u rizikových skupín pacientov (seniori, kardiaci…).

Biochemický analyzátor – Fujifilm FNX500 

Biochemický analyzátor NX500 vyšetrí 26 parametrov za minimálny čas. Obsluha analyzátora v jednoduchých 3 krokoch na farebnom dotykovom displeji. Možnosť vyšetriť viacero pacientov naraz. Základmé parametre: Merateľné parametre: 26, Enzýmy: ALP, v-AMYL, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, v-LIP, LDH, Všeobecná chémia: ALB, BUN, CA, CRE, GLU, IP, MG, NH3, TBIL, TCHO, TCO2, TG, TP,UA, Imunológia: CRP, Elektrolyty: NA, K, CL, Rýchlosť merania: 12 parametrov za necelých 9 minút, Vyšetrenie pacienta: Naraz možno vyšetriť až 20 parametrov jednému pacientovi.