Pyometra je život ohrozujúce ochorenie. Je charakterizované nahromadením patologického obsahu v maternici, s následným prestupom bakteriálnych toxínov do krvi a celkovou intoxikáciou, prípadne sepsou. U sučiek patrí k najčastejším a najvážnejším poruchám reprodukčného systému. Vyskytuje sa hlavne u starších súk, vo veku nad 6 rokov, zvyčajne 1 – 2 mesiace po začiatku hárania.

Najčastejšie sú to sučky, ktoré aj napriek tomu, že nikdy nemali šteniatka, majitelia nedali preventívne vysterilizovať. Je to zároveň veľmi častá komplikácia po aplikácii hormónov, ktoré sa používajú hlavne na prerušenie/oddialenie ruje – hárania.

Primárnou príčinou je abnormálna hormonálna stimulácia sliznice maternice progesterónom, čo sa prejaví zväčšením a zmnožením žliaz v sliznici maternice. K tomuto stavu môže dôjsť v priebehu niekoľkých pohlavných cyklov a vzniká tzv. cystická glandulárna hyperplázia endometria. Progesterón stimuluje maternicové žľazy k nadmernej sekrécii, v maternici sa hromadí sekrét, ktorý sa cez zosilnenú sliznicu maternice ťažko vstrebáva.

V dutine maternice sa tak hromadí riedky alebo hustý hlienovitý sekrét a vzniká tzv. hydrometra alebo mukometra. Nahromadený sekrét predstavuje ideálne miesto pre pomnoženie baktérií E.coli (bežne sa vyskytujú v pohlavných cestách), baktérie menia charakter nahromadeného sekrétu v maternici a vzniká pyometra. Baktérie postupne prechádzajú do krvi a vyvolávajú celkovú intoxikáciu zvieraťa.

U mačičiek je výskyt ochorenia menej častý a primárnou príčinou je častejšie infekcia a následne hromadenie hnisavého sekrétu v maternici. Tento stav u mačiek môže vzniknúť v popôrodnom období alebo v priebehu tzv.progesterónovej fázy pohlavného cyklu po predchádzajúcej infekcii počas ruje.

Podľa klinického priebehu ochorenia rozlišujeme tzv.otvorenú formu pyometry, pri ktorej je maternicový kŕček otvorený a z vulvy vyteká hlienovohnisavý sekrét a tzv.zatvorenú formu pyometry, kedy je maternicový kŕček zatvorený a z vulvy nevyteká žiadny sekrét. Klinické príznaky môžu byť nevýrazné a najčastejšie zahŕňajú nadmerný príjem tekutín a nadmerné močenie, nechutenstvo.

Dominantným príznakom je vaginálny výtok, ktorý môže mať rôzny charakter/riedky, ružový, krvavý, hlienovohnisavý červenohnedej až zelenej farby. Nie vždy si majiteľ všimne tento výtok, sučka môže byť čistotná a nadmerne sa vylizuje, navyše pri zatvorenej forme pyometry výtok úplne chýba a príznaky sa objavia až s nástupom celkovej intoxikácie organizmu a zahŕňajú letargiu, depresiu, horúčku, zvracanie, hnačku, slabosť, šok, septikémiu – tento stav je veľmi vážny a predstavuje akútne ohrozenie života zvieraťa.

Preto milí psíčkari, ak máte čo i len najmenšie podozrenie, že s vaším zvieracím miláčikom nie je niečo v poriadku, navštívte svojho veterinárneho lekára, ktorý zvieratko vyšetrí a navrhne ďalší diagnostický a terapeutický postup. Diagnostika zahŕňa dôkladné klinické vyšetrenie, hematologické vyšetrenie krvi, pri
ktorom sa obvykle zistí leu kocytóza, teda zvýšenie počtu bielych krviniek v dôsledku infekcie a zápalu, biochemické vyšetrenie krvi a ultrasonografické vyšetrenie maternice, ktoré je veľmi dôležité, pretože sa pri ňom zistí rôzne zväčšená maternica naplnená patologickým obsahom.

Rozlišujeme 2 spôsoby terapeutického ošetrenia pyometry – radikálne chirurgické riešenie, ktoré predstavuje sterilizáciu, teda vybratie maternice s vaječníkmi, toto ošetrenie je vždy na prvom mieste a jedine v prípadoch, kedy sa jedná o chovné zviera alebo zviera s otvorenou formou pyometry a bez príznakov sepsy je možné riešiť tento problém medikamentózne. Hlavným cieľom konzrevatívneho ošetrenia je vypudenie patologického obsahu z maternice.

V tomto prípade ale platí zlaté pravidlo, že v následujúcom háraní musí byť sučka „nakrytá“, aby prebehla riadne gravidita, čím sa definitívne zabezpečí „prečistenie“ pôrodných ciest. V opačnom prípade je riziko recidívy viac ako 60%.

Z hľadiska prevencie vziku pyometry sa riziko znižuje hlavne vylúčením ošetrenia zvieraťa hormonálnymi prípravkami, ktoré sa používajú na prerušenie / oddialenie ruje, ďalej dodržiavaním zásad asepsy pri pôrode a krytí. Majitelia, ktorí nechcú mať šteniatka od svojej sučky a hlavne ak ide o staršie zvieratko, by mali pouvažovať nad sterilizáciou a touto cestou tak úplne vylúčiť možnosť vzniku tohoto ochorenia. Zvýšenú pozornosť treba venovať sučke hlavne v čase okolo 1-2 mesiacov po háraní, pretože výskyt pyometry je
typicky viazaný práve na toto obdobie.