Chirurgické riešenie komplikovanej zlomeniny femuru externými fixátormi TIE-IN a náhradou kostného tkaniva kostným cementom