Veterinárna klinika Tatryvet sa zapojila do bezplatného projektu Parazitologického ústavu SAV v Košiciach pod vedením MVDr. Miterpákovej Martiny a MVDr. Iglódyovej Adriany. Jedná sa o bezplatný monitoring komármi prenášanej choroby Dirofilariózy.

Dirofilarióza je vektormi prenášané parazitárne ochorenie mäsožravcov, ktoré je vyvolané druhmi patriacimi do rodu Dirofilaria, a to Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens.

Donedávna predstavovali infekcie závažný zdravotný problém u psov najmä v Kanade, Afrike, Austrálii, Ázii a v južnej Európe. Cestovanie so psami do oblastí s vysokým výskytom napomáha rozširovaniu dirofilariózy do oblastí, kde ich výskyt zaznamenaný nebol a kde sú vhodné podmienky pre rozvoj dirofilárií, t.j. klimatické podmienky, vektor (komáre) a hostiteľ (pes, mačka, divožijúce mäsožravce).

Na Slovensku už od roku 2005 zaznamenávame dirofilariózu u psov. Závažná je skutočnosť, že v roku 2007 bola dirofilarióza po prvýkrát na Slovensku diagnostikovaná aj u človeka!

D. immitis a D. repens sú prenášané cez viac ako 60 druhov komárov z čeľade Culicidae. Komáre sú v úlohe medzihostiteľa nevyhnutné na ukončenie životného cyklu dirofilárií. Životný cyklus dirofilárií sa skladá z piatich larválnych štádií (L1-L5). Po párení samica produkuje mikrofilárie (L1) do krvného obehu hostiteľa, kde môžu byť prijaté cicajúcimi komármi a prenesené na ďalšieho hostiteľa. Na vývin lariev dirofilárií v komároch má veľký vplyv teplota prostredia, ktorá by nemala poklesnúť pod 14 °C a dostatočný počet dní s takouto teplotou.

Viac informácií nájdete na Dirofilarióza

MVDr. Pavol Jurčo, klinika TatryVet, 0905 740061