Spoločnými silami pre zdravie vášho miláčika.

Táto stránka slúži na poslanie informácií o pacientovi a dermatologickom pacientovi pre stanovenie diagnózy alebo príprave pacienta na vyšetrenie a špecializované dermatologické vyšetrenie u nás na klinike.

Formulár o dermatologickom pacientovi pozostáva z 37 polí, ktoré je potrebné pravdivo vyplniť. Takýto formulár je plnohodnotným podkladom pre nášho dermatológa.

Internistický formulár o pacientovi pozostáva z 55 polí, ktoré je potrebné pravdivo vyplniť, sú podkladom pre nášho internistu.

Referujúci veterinárny lekár

Majiteľ

Pacient

Všeobecná anamnéza

Pacient

Intenzita svrbenia:
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
Špecifické prejavy správania sa

Referujúci veterinárny lekár

Majiteľ

Pacient

Všeobecná anamnéza

Zdravotný problém