Obrázok, na ktorom je sada prvej pomoci, objekt, vonkajšie, znak  Automaticky generovaný popis

Dôležitý oznam pre našich klientov!

Z dôvodu protinákazových opatrení prijímaných celoplošne v SR vás prosíme, aby ste zvážili návštevu našej kliniky v prípadoch, ktoré nie sú akútne, ako napríklad : (strihanie pazúrikov, kúpa krmiva, vakcinácia a iné).

Akútne stavy a stavy ohrozujúce život zvieraťa, ako napríklad: (úrazy, pôrody, krvácania, epileptické záchvaty, otravy, stavy a iné),  vybavujeme naďalej v režime

…JEDEN ČLOVEK V ČAKÁRNI…

Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie Vašej ako aj  našej bezpečnosti pred nákazou  COVID 19 a snaha poskytovať aj naďalej v tejto zložitej  situácii zdravotnú starostlivosť pre Vašich miláčikov

V prípade že ste:

  • boli posledných 14 dní v zahraničí,
  • máte akékoľvek príznaky ochorenia: (kašeľ, bolesti hrdla, nádcha, teplota a iné)

NEVSTUPUJTE do priestorov našej kliniky!!!

Za pochopenie Ďakujeme.                                                                 V Poprade 12.3.2020

Kolektív kliniky TatryVet