Veterinárna klinika Tatryvet od 20. septembra 2011 zmodernizovala RTG pracovisko a začala používať zariadenie na digitalizáciu RTG obrazu FCR Capsula XL V View. Toto zariadenie výrazne znižuje množstvo žiarenia a expozičné časy , ktorým sú počas vyšetrenia vystavení naši pacienti. Japonský výrobca garantuje vyššiu kvalitu snímkov, možnosti ich editovania a archivovania. Samozrejmosťou je aj po požiadaní napálenie daného vyšetrenia na CD nosič, prípadne zaslanie snímkov na mailovú adresu.

MVDr. Pavol Jurčo