Vážení priatelia,
Tento rok sme pre Vás pripravili odmenu za vernosť našej klinike. Už štvrtý rok pri príležitosti Svetového dňa zvierat a Dňa otvorených dverí na našej klinike majú všetci stáli klienti* a „dočaskári OZ CZD“ možnosť využiť bezplatné hematologické vyšetrenie krvi svojich miláčikov. Akcia sa uskutoční v sobotu 6.októbra 2018 od 9:00 – 13:00 v priestoroch referenčnej kliniky TatryVet.
Ako to bude prebiehať?
V piatok 14. septembra 2018 každý stály klient dostane SMS správu, ktorá ho odkáže na stránku kliniky www.tatryvet.sk, alebo na Facebook, Twitter, či Instagram. Je potrebné, aby ste do nedele 30. septembra 2018 zaslali mailom na tatryvet@tatryvet.sk údaje, ktoré sú potrebné na Vaše zaregistrovanie na danú akciu. Mail má obsahovať:
• meno a priezvisko majiteľa- doprovodu – držiteľa – dočaskára, (napr. Pavol Valihora)
• telefonický kontakt na danú osobu, (napr. 0901 234 567)
• druh zvieraťa, ktorému budeme robiť vyšetrenie, (napr. pes, mačka, králik)
• meno zvieraťa, (napr. Spachtoš)
My Vám zašleme potvrdzujúci mail, v ktorom bude presný čas odberu krvi a ID vyšetrenia ( napr. 11:40 hod – ID 2854). Výsledok vyšetrenia Vám oznámime osobne na klinike do 45 minút od odberu krvi.
Poznámka:*stály klient je klient, ktorého zviera využívajúce akciu (pes, mačka, králik) bolo u nás za ostatných 12 kalendárnych mesiacov vakcinované kompletnou vakcínou (u psov DHPPiL4-R – u mačiek Tricat Trio- R, u králikov Myxo RHD)*
S úctou
kolektív referenčnej kliniky TatryVet

DOD 2018