Vsobotu 7. septembra 2019 sa zdôvodu školenia celého personálu nebude na klinike ordinovať. Pohotovosť bude v prevádzke od 18:00

Ďakujeme za pochopenie

Kolektív kliniky TatryVet

Oznam