Snažíme sa pomáhať aj tým, na ktorých sa tak často nemyslí – naším zvieracím kamarátom. Ale nestačíme na to sami. Potrebujeme aj vašu pomoc.

Jednou z najjednoduchších metód je darovanie 2 % z vami zaplatenej dane. Stojí vás to iba pár minút, počas ktorých vyplníte formulár. A namiesto toho, aby táto peňažná čiastka poputovala štátu, pôjde na dobrú vec.

Svoj podiel z dane môžu darovať:

 • zamestnanci,
 • fyzické osoby,
 • právnické osoby,
 • a dokonca aj dobrovoľníci.

Ako na to?

Zamestnanci

 • do 15. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa
  • o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 • z Potvrdenia o zaplatení dane vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane
 • následne vypíšte Vyhlásenie, do ktorého uvediete vypočítanú daň
 • obe tlačivá Potvrdenie aj Vyhlásenie zašlite alebo odneste na Daňový úrad podľa vašej miestnej príslušnosti do 30. apríla 2020

Tlačivá na stiahnutie:

Fyzické osoby

 • v daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z daní
 • stačí doň vpísať údaje prijímateľa:
  • IČO: 45742120
  • právna forma: neinvestičný fond
  • názov: Fond TatryVet
  • sídlo: Kukučínova
  • súpisné číslo: 498/19
  • PSČ: 059 18
  • obec: Spišské Bystré
 • následne priznanie odovzdajte na príslušný daňový úrad a uhraďte daň z príjmov v zákonnej lehote (štandardne do 31. marca)

Právnické osoby

 • postup je rovnaký ako pri fyzických osobách
 • rozdiel je v tom, či právnická osoba daruje 1 % alebo 2 %
 • závisí to od toho, či spoločnosť v predchádzajúcom období darovala minimálne 0,5 % z daní na verejnoprospešný účel
 • ak darovala, tak aj teraz môže darovať príspevok vybranému príjemcovi vo výške 2 %
 • ak nedarovala, jej príspevok môže byť len vo výške 1 % zo zaplatených daní

Dobrovoľníci

 • postup je rovnaký ako v prípade zamestnancov
 • ak ste však v predchádzajúcom roku odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3 % z dane
 • v prípade poukázania 3 % musíte priložiť k Potvrdeniu o zaplatení dane a Vyhláseniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín v rámci dobrovoľníctva

Ďakujeme za každý príspevok.