Nielen v humánnej medicíne sa stále dozvedáme o prevratných novinkách, ale je tomu tak aj vo Veterinárnej medicíne.
Naše pracovisko ako jedno z prvých na Slovensku začalo používať špičkové Inzulínové perá pre diabetických pacientov.
Nespornou výhodou je komfort a presnosť pri podávaní dennej dávky inzulínu a tým aj kvalitnejší život našich pacientov.
Veď posúďte sami..inzulínové perá
MVDr. Pavol Jurčo