krátke video s prierezom hlavných udalostí, ktorými sme žili v roku 2014