V pondelok 5. júla 2021 neordinujeme. Počas celého dňa až do 22:00 máme pohotovostnú službu na tel.: (0907 200 040). Pohotovostná služba je vyhradená pre ošetrovanie akútnych stavov (úrazy, pôrody, krvácanie, epileptické záchvaty, otravy, stavy ohrozujúce život zvieraťa a iné) a v tomto čase je automaticky účtovaný pohotovostný príplatok. Závažnosť stavu a nutnosť ošetrenia priamo na klinike mimo ordinačných hodín zhodnotí službukonajúci lekár na základe vami uvádzaných pravdivých a neskreslených informácií počas telefonického rozhovoru (0907 200 040). Stáli klienti sú v pohotovostnej službe ošetrení prednostne