Milí naši klienti, v stredu 15. septembra 2021 (štátny sviatok) fungujeme ako pohotovosť v čase od 9:00 do 22:00, tel.:0907 200 040. Pohotovostná služba je vyhradená pre ošetrovanie akútnych stavov (úrazy, pôrody, krvácanie, epileptické záchvaty, otravy, stavy ohrozujúce život zvieraťa a iné) a v tomto čase je automaticky účtovaný pohotovostný príplatok. Závažnosť stavu a nutnosť ošetrenia priamo na klinike mimo ordinačných hodín zhodnotí službukonajúci lekár na základe vami uvádzaných pravdivých a neskreslených informácií počas telefonického rozhovoru (0907 200 040). Stáli klienti sú v pohotovostnej službe ošetrení prednostne