Každý z lekárov sa špecializuje na inú oblasť a v nej sa aj neustále vzdeláva. Tím ako celok funguje len vtedy, keď lekár, sestrička, recepčná či upratovačka pracuje každý deň s maximálnym nasadením pre zdravie zvierat.