Rozširujeme svoj tím. Prijmeme skúseného lekára/rku s minimálne 2 ročnou praxou. Vaše životopisy posielajte e-mailom na tatryvet@tatryvet.sk