V priloženom súbore, si môžete pozrieť rozpis služieb lekárov od apríla do júna 2018

RS apríl- máj- jún 2018 Excel PJ 4Dr