Každý živý organizmus podlieha starnutiu, a teda aj organizmus Vášho zvieratka. V priebehu starnutia sa zvyšuje náchylnosť k chorobám, znižuje sa životaschopnosť a celý proces končí smrťou. Celý tento proces je podmienený geneticky. Úlohou majiteľa je, aby svojou starostlivosťou o zvieratko tento proces spomalili na čo najprijateľnejšiu mieru.

Cieľom veterinárneho lekára je nielen predlžovanie dĺžky života zvierat, ktoré lieči, ale mal by dbať aj o to, aby život zvieraťa mal primeranú hodnotu. Medzi základné potreby normálneho života zvieratka patrí neprežívanie bolesti, mať možnosť pohybovať sa, byť schopný vylučovať moč a stolicu, mať schopnosť vnímať okolie, majiteľa a iné zvieratá. Prvé príznaky starnutia sa u psov prejavujú medzi 6-10 rokom života, u mačiek medzi 8-12 rokom.

Ako sa starnutie prejavuje? Sú to predovšetkým zmeny:

 • Celkové – pokles celkovej aktivity, metabolizmu a termoregulácie
 • Kožné – zníženie elasticity, stenčenie kože, objavenie sa kožných nádorov, šedivenie srsti, strata srsti
 • Lymforetikulárne – zmeny v kostnej dreni, slezine a lymfatických uzlinách
 • Kardiovaskulárne – znižuje sa funkčná kapacita srdca, srdcový sval atrofuje a nahrádza ho väzivo
 • Respiračné – zníženie vitálnej kapacity pľúc, zníženie zásobovania orgánov kyslíkom
 • Tráviace – zubný kameň, vypadávanie zubov, hltacie problémy, poškodenie pečene z celoživotného užívania liekov, znížená tvorba žlčových kyselín spomaľuje trávenie
 • Pohlavné – predlžuje sa medzirujový interval, vaječníky a maternica sa zmenšujú, pribúdajú cysty a nádory, počet a kvalita spermií sa znižuje
 • Pohybové – klesá hmotnosť svalov i kostí, znižuje sa pevnosť kostí
 • Nervové a zmyslové – spomalené reakcie na povely, strácanie schopnosti dodržiavať hygienické návyky, pokles zrakovej ostrosti

Na našej klinike pre Vašich miláčikov ponúkame komplexný geriatrický program, ktorý pozostáva z:

 • Komplexnej anamnézy, klinického vyšetrenia
 • EKG vyšetrenia srdca
 • RTG vyšetrenia hrudníka a brucha
 • USG s farebným dopplerom vyšetrenia brušnej dutiny
 • Poučenie majiteľa zvieratka o starostlivosti a ďalšom postupe

Majiteľ zvieratka je poučený, aby:

 • upravil výživu (obmedzením kalórií, množstva bielkovín, fosforu a sodíka)
 • pravidelne absolvoval preventívne prehliadky spojené s vakcináciami a ošetrením zubov
 • reguloval fyzickú záťaž na prijateľnú mieru
 • sledoval procesy ako sú zhoršenie zraku a sluchu, strata srsti, zmeny chovania