Veterinárna klinika TatryVet
referenčné pracovisko Veterinárnej medicíny
referenčné pracovisko špecialistov na Dermatológiu, Endokrinológiu a Felínnu medicínu,
Uherova 4919/4, Poprad 058 01, Tel.: 052/ 38 111 84

Vážené OZ Cesta za Domovom !

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorý je tento rok vyhlásený na nedeľu 4.októbra 2015 má Veterinárna klinika TatryVet pripravenú akciu, pri ktorej bude bezplatne vyšetrovať krv psov a mačiek.
Preventívna akcia sa uskutoční v nedeľu 4.októbra 2015 v čase od 9:00 do 11:00.
Bezplatné vyšetrenie krvi (Hematológia+ DIF KO) sa vzťahuje výlučne na psov a mačky, ktorí:
• Patria občianskemu združeniu Cesta za Domovom, (ďalej len OZ CZD)
• Sú adoptovaní z OZ CZD
• Patria OZ CZD a sú v dočasnej opatere u dočasných opatrovateľov
• Patria priamo dočasným opatrovateľom (ako odmena za ich nezištnú pomoc OZ CZD)
V prípade záujmu nahláste svojho-svojich zverencov mailom na tatryvet@tatryvet.sk do nedele 27.septembra 2015.
Do mailu uveďte svoje meno a priezvisko (toho kto s ním príde osobne), tel.kontakt, meno vyšetrovaného zvieratka, jeho číslo čipu a druh (pes-mačka). Viď príklad: Jozafát Kamenistý-0905 123 456- Bobo- 9410000524658- pes

S pozdravom ostáva V Poprade 10. septembra 2015

MVDr. Pavol Jurčo, majiteľ Kliniky TatryVet
klinika TatryVet- svetový deň zvierat 2015 PDF