V roku 2020 ukončila štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, fakulta Veterinárneho lekárstva. Počas svojich štúdia vykonávala prax na niekoľkých väčších i menších klinikách. Po piatom ročníku sa zúčastnila mesačného študijného pobytu na klinike Veterinárnej univerzity v Ľubľane, kde rotovala na oddeleniach internej medicíny, hospitalizácie a chirurgie mäkkých tkanív. Po absolvovaní štúdia nastúpila na kliniku Vetcentrum Duchek v Prahe. Spočiatku pracovala hlavne na oddelení hospitalizácie, postupne prešla na oddelenie internej medicíny. V súčasnosti sa špecializuje sa na chirurgiu mäkkých tkanív, gastroenterológiu a endoskopiu malých zvierat (…stáž u gastroenterologického špecialistu MVDr. Michala Alexu v Prahe) . V januári 2023 začala prípravu cez ESAVS na Gastroenterologickú a Endoskopickú špecializáciu (Gastroenterológia a endoskopia v európskom klinickom certifikačnom postgraduálnom programe)
Od marca 2023 je našou najnovšou členkou tímu.