Vyhlásením ústredného riaditeľa ŠVPS prof.MVDr.Jozefa Bíreša,DrSc., veterinárne pracoviská poskytujúce pohotovostnú službu majú udelenú výnimku vykonávať SVČ aj v nedeľu.

Keďže naša klinika poskytuje pohotovostnú službu, máme povolené vykonávať SVČ aj v nedeľu