Klinika TatryVet začala používať výlučne novú špičkovú vakcínu proti moru a myxomatóze králikov. Jednoducho vakcínu, ktorú si králiky zaslúžia.
Apropoóó, viete, že králik je tretím najpopulárnejším maznáčikom v Európe? Z prieskumov však vyplýva, že stále veľký počet králikov nie je vôbec vakcinovaný, napriek tomu, že zo všetkých maznáčikov chovaných v domácnostiach sú králiky ohrozené infekciami asi najviac! Rok čo rok sa stretávame
s výskytom myxomatózy aj moru králikov na celom území Slovenska.
Majitelia králikov, v mnohých prípadoch deti, sú na svojich miláčikov veľmi fixovaní a chcú im dopriať tú najlepšiu veterinárnu starostlivosť. Mnohí
z nich však nevedia o všetkých hrozbách, ktorým ich králik môže čeliť.

Myxomatóza je vážne, častokrát fatálne ochorenie králikov spôsobené myxoma vírusom. Zvyčajnými príznakmi ochorenia sú opuchnuté, takmer zatvorené oči a ďalšie lokalizované opuchy v oblasti hlavy, tváre, uší, pyskov, ritného otvoru a genitálií, ktoré sa objavujú do niekoľkých dní po infekcii. Závažný opuch v oblasti očí môže viesť až k slepote a ku skrúteniu tváre už počas jedného dňa po infekcii. Králik tak nemôže piť ani prijímať potravu. Bakteriálne infekcie komplikujú stav sekundárne a môžu spôsobiť fatálnu pneumóniu. Aj keď môžeme nasadenou liečbou docieliť uzdravenie, myxomatóza je veľmi zdĺhavé a nepríjemné ochorenie, u ktorého je vo väčšine prípadov odporúčaná eutanázia. U divokých králikov
sa tiež vyskytujú prípady vyliečenia, avšak vážne stavy končia úhynom do 12 dní po infekcii. Myxomatóza sa šíri krv cicajúcim hmyzom, najmä blchami
a komármi. Vírus je však možné preniesť aj priamym kontaktom zdravých zvierat s chorými, najmä ak sú chované v jednej domácnosti. Postihnuté môžu byť všetky plemená domácich králikov a aj napriek odlišnému životnému štýlu sú ohrozené aj králiky – maznáčikovia chované v domácnosti. Pri myxomatóze neexistuje špecifická liečba; vakcinácia je jedinou efektívnou ochranou králikov pred touto infekciou.

Mor králikov – Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) je druhou vážnou infekciou králikov. Je spôsobený kalicivírusom s inkubačnou dobou od 1 do 3 dní. V prostredí je vírus veľmi stabilný a môže v ňom prežívať aj dlhšie než 100 dní. Príznaky RHD nemusíme vzhľadom k rýchlosti priebehu
ochorenia vôbec spozorovať. Ak sa vyskytnú, tak zahŕňajú depresiu, kolaps, sťažené dýchanie, konvulzie, horúčku, letargiu a krvácanie z nosa. Králiky hynú do 12-36 hodín od vzniku horúčky a mortalita dosahuje 90-100%. Vírus sa šíri tak priamym kontaktom králikov (domácich aj divokých), ako aj kontaktom nepriamym. Možným zdrojom nákazy nepriamym kontaktom môžu byť ľudia, kontaminovaný odev, koterce, podstielka či misky na krmivo a vodu, ale tiež prenášači ako napríklad blchy. Ako pri myxomatóze ani pri RHD neexistuje špecifická liečba. Vakcinácia je jedinou možnou cestou ochrany králikov.

Nobivac-Myxo-RHD-Veterinrn-brourafinal
MYXO II