Vektorom prenášané ochorenia na našom území

Úvod : Kliešte či komáre sa pôvodne vyskytovali v nížinných oblastiach maximálne do nadmorskej výšky 600-800 m n.m., kde mali vhodné podmienky na život. Celosvetovým otepľovaním však došlo k ich presunu do vyšších polôh. V súčasnosti nie je raritou ich takmer celoročný výskyt aj u nás v podtatranskej a tatranskej oblasti. No s rozmachom kliešťov prišli aj nežiaduci pôvodcovia vážnych, u neliečených pacientov až smrteľných chorôb. Hovoríme o lymskej borelióze, anaplazmóze a ehrlichióze. Komáre sú zase zdrojom srdcovej červivosti (Dirofilariózy).
Čo je lymská borelióza? Lymská borelióza predstavuje ochorenie prenášané vektorom (kliešťom), najčastejśie rodu Ixodes. Pôvodcom ochorenia je baktéria množiaca sa v tele kliešťa (Borrelia burgdorferi sensu lato). Príznaky ochorenia sú spočiatku nešpecifické, sledujeme letargiu, zvýšenú telesnú teplotu, po niekoľkých mesiacoch (2-5 mesiacov po prisatí kliešťa), striedavé krívanie, opuch a bolesť kĺbov, zväčšenie periférnych lymfatických uzlín. Hematologické vyšetrenie poukazuje na výrazný pokles krvných doštičiek, v prípade nefritídy sledujeme zvýšené obličkové biochemické parametre, v moči detegujeme proteinúriu, prípadne hematúriu až pyúriu. Cytologické vyhodnotenie inspiračne získanej synoviálnej tekutiny klinicky postihnutých je zamerané na nález neutrofilov. Špeciálnym diagnostickým laboratórnym testom potvrdenia pôvodcu ochorenia je C6 ELISA vyhodnocovaná 3-5 týždňov po infikovaní kliešťom. Na rýchlu diagnostiku však sú už k dispozícií vysoko špecifické rýchle testy vyhodnocované priamo na pracovisku referenčnej kliniky TatryVet (SNAP®4Dx®Plus). K terapii sa pristupuje iba v prípade klinickej manifestácie a pozitívneho rýchleho alebo laboratórneho testu. Indikovaný je doxycyklín a podporná terapia. V rámci prevencie sú na trhu dostupné vakcíny založené na protilátkach proti proteínu OspA.
Čo je anaplazmóza, ehrlichióza a dirofilarióza? Jedná sa tiež o kliešťami prenášané ochorenie, kde pôvodcovia ( Anaplasma phagocytophilum a A. platys) napádajú v krvi neutrofily a krvné doštičky, následkom čoho u pacientov sledujeme príznaky, ako sú hemorágie, petechiálne krvácaniny, imunosupresia, koinfekcie, rekurentné infekcie, epistaxis, ale aj periférnu lymfadenopatiu či opuch kĺbov. Klinicky si vieme preveriť pokles trombocytov a neutrofilov. Pri kvalitnom krvnom nátere sledujeme v granulocytoch morulovité útvary. Sérologická detekcia sa zameriava na signifikantne až 4-násobný vzostup IgG protilátok v krvi pacienta, a to už 8 dní po infekcii. Ako aj v prípade lymskej boreliózy, aj v tomto prípade máme možnosť priamo na klinike rýchlo diagnostikovať toto ochorenie (SNAP).

Ehrlichióza (Ehrlichia canis, Ehrlichia ewingii) sa svojim priebehom často podobá na lymskú boreliózu, pretože pôvodca tiež napáda centrálny nervový systém. Na postihnutom zvierati sledujeme opäť len nešpecifické zmeny, ako sú zvýšená telesná teplota, anorexia, príznaky meningitídy, pokles telesnej hmotnosti, bolesti svalov, epistaxis. Anaplazmóza a ehrlichióza sa často vyskytujú súčasne s lymskou boreliózou, dôvodom je spoločný prenášač, teda kliešť.

Dirofilarióza predstavuje kardiovaskulárne ochorenie. Pôvodcom ochorenia je Dirofilaria immitis, prenášaná komármi rodov Aedes, Anopheles, Culex, ktorý je priamym zdrojom lariev L3. Tie prenesie počas satia krvi do cievneho systému psa. Larvy časom migrujú do pravej predsiene a komory srdca, tiež do dutej žily, kde sa menia na adultné formy a spôsobujú preťaženie malého krvného obehu, cor pulmonale, periférnu kongesciu krvi, následnú jugulárnu pulzáciu a srdcovú slabosť. Časom adulty produkujú do obehu mikrofilárie (larvy L1) ,sledujeme tak tvorbu imunokomplexov v asociácii s glomerulonefritídou a renálnou amyloidózov, hypersenzitivitu na agensa až upchatie ciev. Síce je popisované ochorenie liečiteľné, no smrteľné, pretože objav klinických príznakov býva až v terminálnom štádiu choroby. SNAP®4Dx®Plus je test, ktorý poskytuje rýchly skríning u nás najčastejších vektorom prenášaných ochorení. Princíp testu je založený na detekcii špecifických protilátok proti pôvodcom lymskej boreliózy, anaplazmózy a ehrlichiózy a v prípade dirofilariózy na priamej detekcii antigénu pôvodcu, a to v krvnom sére, plazme alebo v nezrazenej plnej krvi (EDTA, heparín).
Postup je veľmi jednoduchý:
1. Odber krvi, stočenie séra
2. Odpipetovanie 3 kvapiek séra do malej skúmavky
3. Pridanie 4 kvapiek komerčného roztoku (konjugátu)
4. Premiešanie skúmavky (3-5x)
5. Aplikácia vzorky na obrázkom určené miesto rýchleho testu
6. Zatlačenie aktivátora testu po objavení farebnej zmeny aktivačného kruhu

Následne čakáme 8 minút a vyhodnocujeme test. Porovnávame farebnú zmenu s pozitívnou kontrolou. Akékoľvek zafarbenie znamená pozitívny výsledok.

Výhody testu:
• Rýchla diagnostika priamo na klinike veterinárneho lekára
• Diagnostika až 6 vektorom prenášaných ochorení
• Jednoznačné vyhodnotenie výsledku
• Vysoká špecificita (98%) a senzitivita testu
• Skoré preventívne odhalenie ochorenia a možné začatie liečby (Dirofilarióza)

Záver: Jedinou prevenciou týchto vážnych a často v neskorých štádiách diagnostikovaných chorôb je zabezpečovať dostatočnú ochranu svojho psa pred kliešťami a vo vysoko ohrozenej skupine psov, akými sú psy poľovnícke, či pastierske pristúpiť k preventívnemu vyšetreniu rýchlymi testami minimálne 2x ročne.

MVDr. Zuzana Vilimová, referenčná klinika TatryVet, Uherova 4919/4, Poprad 058 01, Tel.: 052- 38 111 84
vektory-pdf