adenokarcinoma TatryVet

adenokarcinoma TatryVet


Výskyt nádorov v roku 2013 na našom pracovisku
Na našej klinike sa každý deň stretávame so zvieratami (hlavne psy, mačky a potkany), ktoré prídu na vyšetrenie, kde majiteľ uvádza, že jeho miláčikovi niečo narástlo na koži, na mliečnej žľaze, v bruchu má nejakú hrču, semenníky zmenili veľkosť- tvar- sfarbenie, z vagíny niečo stále vyteká, náhle mu opuchla nejaká časť tela, alebo je len tak smutný/é…
Toto sú prvé varovné signály, ktoré poukazujú na to, že sa môže jednať aj o nádorové ochorenie. Tieto signály neberieme na ľahkú váhu! Vtedy vykonávame dôkladné vyšetrenie, ktoré podľa klinických príznakov jednotlivých pacientov pozostáva z niektorých vyšetrení ako sú: základné klinické vyšetrenie, vyšetrenie krvi, moča, RTG vyšetrenia, USG vyšetrenia, endoskopického vyšetrenia, stanovenia Tumor markerov, odobratia vzoriek na histopatologické vyšetrenie…
Ďalším krokom po prvotnej diagnostike nasleduje chirurgická terapia, samozrejme ak je nádor operabilný a má všetky parametre indikujúce jeho excíziu.
Nechceme Vás unudiť podrobnými štatistikami, ale snažíme sa v „laickej a prijateľnej“ forme odprezentovať pár čísel. V roku 2013 sme na našom pracovisku urobili desiatky operácií pri ktorých boli zvieratá zbavené nádorov. Štatisticky najviac nádorov tvorili
nádory pohlavných orgánov a mliečnej žľazy „NPOaMŽ“ (43%),
kože „K“(42%),
svalov a kostí „SaK“(7%),
obličiek „O“(4%) a
nervov „N“(4%).

Nádory sa členia na malígne „M“(zhubné- „zlé“) a benígne „B“(nezhubné- „dobré“).
NPOaMŽ bol pomer M/B 58% : 42%
„K“ bol pomer M/B 27% : 73%
„SaK“ bol pomer M/B 100% : 0%
„O“ bol pomer M/B 100% : 0%
„N“ bol pomer M/B 100% : 0%
Len pre zaujímavosť to boli nádory ako: Tubulopapilárny Adenokarcinóm, Mastocytóm Gr II, Amelanotický Melanóm, Sebaceózny Epitelióm, Osteoblastický Osteosarkóm, Leiomyosarkóm, Tumor Sertoliho buniek, Malígny Seminóm, Adenokarcinóm- Cystadenokarcinóm, PUST- peripheral nerve sheath tumor…..

Znie to hrozne, ťažko sa to číta a aj nám, ktorí sa s týmito nádormi stretávame dennodenne tuhne v žilách krv..Mnohé z týchto nádorov sa dajú úspešne liečiť chirurgickým odstránením nádoru a následnou chemoterapiou. Ak sa všetko zistí včas a majiteľ nepríde so svojim zvieratkom už v pokročilom a zanedbanom stave. Minimum, čo môže majiteľ urobiť je každoročná „preventívna prehliadka“ ktorá je v tej najzákladnejšej forme súčasťou Základného klinického vyšetrenia (ZKV) pri vakcinácii zvieraťa. Pri tomto ZKV sa niektoré (malé percento) problémy dajú odhaliť, ale je to len minimum, základ, bazál…

Čo je potrebné urobiť? Samozrejme nechceme, aby ste trpeli stihomamom, a hypochondricky sledovali každú odchýlku od normálu u Vašich zvierat. Chceme od Vás, aby ste používali zdravý sedliacky rozum a nadhľad. Na druhej strane sa stretávame aj s prípadmi, keď majiteľ dlhodobo vedel, že niečo nie je v poriadku a nechal zviera trpieť do stavu, keď sme mu už nevedeli pomôcť…

V rámci „roka prevencie 2014“ sme rozšírili spektrum vyšetrení o nové metódy diagnostiky, ktoré dokážu veľmi presne v krvi stanoviť, či v organizme prebieha nejaký nádorový proces. Tieto vyšetrenia sa používajú v rámci prevencie ale aj ako postchemoterapeutická kontrola účinnosti chemoterapie. Podrobnejšie informácie u nás na klinike.

Kolektív kliniky TatryVet