Projekt Afya Serengeti, (vo svahilčine „Zdrave pre Serengeti“),
bol spustený v roku 1997 ako výskumný projekt, pod vedením Sarah Cleavelandove, DVM. Cieľom projektu je boj proti besnote
a spočíva v práci s miestnymi ľuďmi v Serengeti a zabezpečení očkovania domácich psov proti besnote.

V rámci projektu bola okolo národného parku Serengeti zriadenie oblasti očkovania s klinikami, kde môžu majiteľa svoje psy zaregistrovať,
zaočkovať a označiť plastovým obojkom, ktorý identifikuje zvieratá, ktoré sú chránené pred besnotou.

Obyvatelia Serengeti používajú psov na viac účelov. V prvom rade chránia hospodárske zvieratá pred predátormi, bežne sa potom používajú
k lovu a slúžia aj ako domáci spoločníci rodiny. Kliniky v dedinách sú veľmi potrebné už z toho dôvodu, že v Serengeti
je až 84,2% prípadov besnoty zaznamenaný u psov žijúcich s ľuďmi v dedinách. Preto, aby mohol tento projekt v každoročnom očkovaní s cieľom
úplného odstránenia chorôb pokračovať, musí sa spoľahnúť na silného partnera, akým je spoločnosť MSD Animal Health. Vďaka
silne podpore Veterinárov po celom svete mohla spoločnosť MSD Animal Health projektu Afya Serengeti darovať viac ako 1 milión
dávok vakcíny proti besnote. Aby pomohla tento projekt presadiť do vzdialených kútov Serengeti, darovala spoločnosť aj ďalšie
zdroje, napríklad terénny automobil Land Rover a lekársky stan.

Dosiahnutý pokrok.
Medzi úspechy tohto projektu patrí:
• Hospitalizácia v dôsledku uhryznutí besným psom boli znížené o 92%
• Besnota bola z národného parku Serengeti a priľahlého okresu Ngorongoro odstránená
• V oblastiach, kde bolo dosiahnuté preočkovanie 70% psi populácie, nedošlo k žiadnym epidémiám besnoty
• Populácia afrických divých psov v parku a jeho okolí sa každoročne zvyšuje o 17%. Tím projektu Afya Serengeti je aj naďalej odhodlaný zaočkovanosť psej populácie udržať a tvrdo pracuje na odstránení besnoty v regióne. Vzhľadom k mimoriadnemu úspechu vakcinačného programu
v Serengeti vznikaju plány rozšíriť tento projekt aj do ďalších krajín.

Región Serengeti
Región Serengeti je rozľahlá a rôznorodá oblasť, ktorá sa nachádza v Tanzánii vo východnej časti Afriky. V jeho centre je Národný park Serengeti, chránená prírodná pamiatková rezervácia s kontrolovaným prístupom, ohraničená niekoľkými okresmi, v ktorých je niekoľko malých
dedín, ktorých sa projekt Afya Serengeti týka.
Prenos besnoty zo zvieraťa na človeka je skutočnou hrozbou. Deti sú voči nákaze besnotou zvlášť náchylné, pretože sa so psami hrajú. Vzhľadom k tomu, že dedina Serengeti nemá moderné lekárske služby ani ľahký prístup k nemocnici, liečba často chýba a mnoho deti umiera.
Prevencia očkovaním je teda najlepším spôsobom, ako besnotu zastaviť a zachrániť v týchto dedinách životy. Prenos nákazy od zvierat z parku na zvieratá v dedine nie je tiež
neobvyklý, pretože okolo parku neexistuje žiadny plot a voľne žijúce zvieratá sa môžu v oblastiach, kde domáce zvieratá žijú, voľne pohybovať. Besnota je jedným z infekčných ochorení, ktoré sa môžu prenášať medzi divokými a domácimi zvieratami. V roku 1990 uhynula takmer celá
populácia voľne žijúcich psov v národnom parku Serengeti na epidémiu besnoty, ktorá pravdepodobne vznikla medzi populáciu dedinských psov v okolí parku.

Ako môžete pomôcť Vy, keď ste na Slovensku?
Situáciu môžete zlepšiť jednoducho tým, že necháte domáce zvieratá zaočkovať na Našej klinike vakcínami NOBIVAC
Jednoduchým a pravidelným očkovaním sa môžete aj Vy pripojiť k majiteľom zvierat na celom svete v ich úsilí o odstránenie besnoty a záchrane životov v Serengeti.

celý materiál je k nahliadnutiu na Afya Serengeti

kolektív kliniky TatryVet
zdroj MSD Animal Health