kolaps trachei a jeho riešenie zavedením endotracheálneho stentu:
stav pred zavedením stentu

stav po zavedení stentu

video zo zavedenia stentu

MVDr. Pavol Jurčo, 052/3811184