Otázky a odpovede:
1. Musím mať zviera (psa, mačku, fretku) označené keď s ním nikam necestujem?
Áno, od 1.11.2011 platí novelizovaný zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 19 ods. 9 musia byť nezameniteľne označené psy, mačky, fretky.
Po 1.11.2011 musia byť označené všetky zvieratá transpondérom (mikročipom) resp. platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011).
Zvieratá musia byť označené do 8 týždňov ich veku, pred predajom alebo uvedením na trh.
Na zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 sa vzťahuje prechodné obdobie a teda tieto zvieratá musia byť označené do 30. septembra 2013.
Príklad: Máte psíka, ktorý sa narodil 15. mája 2008 na jeho označenie máte čas až do 30. septembra 2013, ale len v tom prípade, ak ho nepredávate. Akonáhle mení zviera vlastníka musí byť označené.
2. Ak kúpim psíka (šteňa, dospelého psa) po 1.11.2011, musí byť už začipovaný?
Áno , musí byť označený transpondérom (mikročipom) alebo platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011).
3. Akým spôsobom musím mať označené zviera (psa, mačku, fretku)?
Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, že je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.
4. Čo sa stane, ak mám zviera (psa, mačku, fretku) zatetované po 3.7.2011?
V tomto prípade tetovanie nepostačuje a je nutné psíka označiť transpondérom (mikročipom).
5. Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené tetovaním, musí byť aj začipované?
Je dôležitý dátum tetovania, ak tetovanie bolo vykonané pred 3.7.2011 a je čitateľné tak tetovanie je platné a nie je nutné zviera označiť transpondérom (mikročipom).
6. Kto mi označí zviera čipom?
Označenie zvieraťa (psa, mačku, fretku) transpondérom (mikročipom) môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý má v držbe čítacie zariadenie na odčítavanie transpondérov (mikročipov). Pred každým zavedením transpondéra (mikročipu) je veterinárny lekár povinný skontrolovať funkčnosť transpondéra (mikročipu) a taktiež po vykonaní aplikácie je nutné skontrolovať či daný transpondér (mikročip) je funkčný a dobre zavedený zvieraťu do tela.
7. Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené transpondérom (mikročipom) musím mu dať vystaviť pas?
Nie, netreba pre zviera vystavovať pas, pokiaľ so zvieraťom necestujete do zahraničia.
8. Ak cestujem so zvieraťom (psom, mačkou, fretkou) do zahraničia musí mať pas?
Áno, každé jedno zviera (pes, mačka, fretka), ktoré cestuje do zahraničia, aj keď len na 1 hodinu musí byť sprevádzané pasom, ktorý vystaví poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
9. Akým spôsobom musí byť označené zviera (pes, mačka, fretka), ak chcem dať preňho vystaviť pas?
Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, ak je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.
10. Kto mi vystaví pas na zviera (psa, mačku, fretku)?
Pas pre zviera (psa, mačku, fretku) vydáva len poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov. Zoznam poverených veterinárnych lekárov nájdete na stránke www.crsz.sk (https://www.crsz.sk/) alebo na stránke www.svssr.sk (https://www.svssr.sk/zvierata/spolocenske.asp).
11. Kto môže zapisovať údaje do pasu?
Vakcinácie proti besnote a iné vakcinácie môže do pasu zapisovať len poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov.
V prípade, že vakcináciu vykoná nepoverený veterinárny lekár, je táto vakcinácia neplatná pre účely premiestňovania. To znamená, že ak vycestujete do zahraničia nebude Vaše zviera platne zavakcinované a v prípade kontroly môžete mať problémy.
12. Na čo slúži pas?
Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom je zviera chované. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Viac informácii nájdete na webovej stránke www.svssr.sk v sekcii živé zvieratá.
13. Čo sa stane ak stratím pas?
Musíte navštíviť povereného veterinárneho lekára na vydávanie pasov spoločenských zvierat, ktorý zruší pôvodný pas v databáze Centrálneho registra spoločenských zvierat a vystaví Vám nový pas pre správne označené zviera.
14. Kto zadáva údaje do centrálneho registra spoločenských zvierat ?
Údaje o zvierati a vlastníkovi zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat veterinárny lekár.
Údaje o vystavenom pase zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov spoločenských zvierat, ktorý ho vydal.
15. Kto zmení údaje v centrálnom registri spoločenských zvierat, ak sa zmení vlastník zvieraťa?
Veterinárny lekár.
16. Môžem si dať označiť psíka tetovaním?
Áno, ale toto označenie nebude v súlade s platnou legislatívou.

zdroj www.svps.sk
MVDr. Pavol Jurčo