Zmena Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS

Dňom 31. decembra 2011 končí povinnosť stanovenia titra neutralizačných protilátok proti besnote pri cestovaní do Veľkej Británie, Írska, Švédska a na Maltu z ostatných členských štátov Európskej únie

Cestovanie do Veľkej Británie a Írska po 1.1.2012

Zviera musí byť:
– označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)
– platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom – očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace
(dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie)
– sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom
– ošetrené povereným veterinárnym lekárom proti echinokokóze (odčervené) minimálne 24 a maximálne 120 hodín (5 dní) pred vstupom na územie Veľkej Británie,
(odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis )
– ošetrenie proti echinokokóze nie je potrebné ak zviera prichádza z Fínska, Írska alebo Malty
– ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné

Cestovanie na Maltu po 1.1.2012

Zviera musí byť:
– označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)
– platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom
očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace (90 dní alebo 13 týždňov), dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie
– sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom
– ošetrené povereným veterinárnym lekárom proti echinokokóze (odčervené) minimálne 24 a maximálne 120 hodín (5 dní) pred vstupom na územie Malty
odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis
– ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné
– pri vstupe sa platí poplatok 50 € za kontrolu sprievodných dokladov zvieraťa a vydanie vstupného povolenie pre zviera

Cestovanie do Švédska po 1.1.2012

Zviera musí byť:
– označené mikročipom alebo tetovaním, ktoré bolo preukázateľne vykonané pred 3.7.2011
– platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom
očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace (90 dní alebo 13 týždňov), dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie
– sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom
– ošetrené proti echinokokóze už nie je potrebné
– ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné

Uvedené platí pre cestovanie zo Slovenska, ostatných členských štátov Európskej únie a vybratých nečlenských štátov (namiesto pasu je zviera sprevádzané veterinárnym certifikátom) ako sú:
Andorra
Antigua & Barbuda
Argentina
Aruba
Ascension Island
Australia
Bahrain
Barbados
Belarus
Bermuda
BES Islands (Bonair, Saint Eustatius and Saba)
Bosnia-Herzegovina
British Virgin Islands
Canada
Cayman Islands
Croatia
Curacao
Falkland Islands
Fiji
French Polynesia
Guam
Hawaii
Hong Kong
Chile
Iceland
Jamaica
Japan
Liechtenstein
Malaysia
Mauritius
Mayotte
Mexico
Monaco
Montserrat
New Caledonia
New Zealand
Norway
Russian Federation
Saint Maarten
San Marino
Singapore
St Helena
St Kitts & Nevis
St Lucia
St Pierre & Miquelon
St Vincent & The Grenadines
Switzerland
Taiwan
Trinidad and Tobago
United Arab Emirates
USA
Vanuatu
Vatican
Wallis & Futuna

Pre cestovanie z ostatných štátov na územie Európskej únie musí byť zviera:
– označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)
– očkované proti besnote, vo veku viac ako 3 mesiace (90 dní alebo 13 týždňov), dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie
– stanovenia titra neutralizačných protilátok proti besnote na vzorke krvi odobratej najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote
– sprevádzané veterinárnym certifikátom
– ošetrené proti echinokokóze (odčervené) podľa požiadaviek štátu vstupu na územie Európskej únie
odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis
– ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné
– od dátumu odberu vzorky krvi na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie EU musia uplynúť najmenej 3 kalendárne mesiace
čakacia doba 3 kalendárne mesiace nie je potrebná ak bolo zviera vakcinované proti besnote a testované na titer neutralizačných protilátok proti besnote v členskom štáte EU a má vydaný pas spoločenského zvieraťa

MVDr. Pavol Jurčo, zdroj www.kvlsr.sk