Neosifikovaný processus Anconeus (NPA) (UAP)

Definícia
NPA alebo lakťová dysplázia je ochorenie veľkých rastúcich psov, pri ktorom PA netvorí kostnaté spojenie s bližším kostným základom lakťovej metafýzy.

Všeobecné úvahy a klinicky relevantná patofyziológia

PA začína osifikovať v lakti v 11 až 12 týždni veku. Vo veku 4 až 5 mesiacov ešte stále nie je spojený pevne z lakťovou kosťou, preto diagnóza NPA nemôže byť vykonaná pred týmto vekom. Bolo navrhnutých niekoľko teórií pre etiológiu NPA. Jednou z nich je, že NPA môže byť prejavom osteochondrózy, kde dochádza k poruche včasnej endochondrálnej osifikácie pripevnenia PA na lakťovú kosť, vedie k zosilneniu chrupavky, nekróze a puklinám. Stres z hmotnosti na ložiská tejto abnormálnej chrupavky potom spôsobí zlyhanie lakťového zjednotenia. Medzi ďalšie možné etiologické faktory patrí dedičnosť, hormonálne vplyvy, výživa, a akútne alebo chronické traumy.
Ďalšou príčinou môže byť zvýšený tlak alebo trauma na PA. Trochleárny zárez malformuje a nesúrodý polomer ulnárnej dĺžky (tj., dlhší polomer vo vzťahu k lakťovej kosti) sú oba významné vo vývoji NPA. Tlak trochleárneho zárezu proti kondylu humeru môže spôsobiť šmykové napätie na PA, čo vedie k lomu, alebo jednoducho môže poskytovať dostatočné napätie, aby sa zabránilo fúzii. NPA môže byť voľný v kĺbe, ale vo väčšine prípadov, je pripojený k lakťovej kosti s väzivového tkaniva. Uvoľnenie- nespojenie alebo prasknutý PA sú nestále a majú za následok sekundárne dystrofické zmeny v lakti. Patologické zmeny zahŕňajú výpotok, chondromaláciu, periartikulárnu fibrózu, a osteofyty.

Diagnostika a klinické prejavy

Vo väčšine prípadov sú postihnuté obrie plemená psov, ale hojný výskyt je aj u NO. Obvyklý vek prezentácie je 6 až 12 mesiacov. Niektoré staršie zvieratá krívajú, vznikajú sekundárne osteoartrózy.
Hlavným symptómom je prerušované krívanie jednej alebo oboch predných končatín, ktoré sa zhorší po cvičení- námahe. Majitelia sa často sťažujú, že pes je tuhý v dopoludňajších hodinách, alebo po odpočinku. Krívanie jednej prednej končatiny je evidentné. Pohyb môže byť tuhý alebo strnulý, pretože sa znižuje rozsah pohybu v kĺbe. To spôsobí, že lakeť, sa pohybuje bočne v priebehu švihu fázy chôdze. Ak je prítomná osteoartritída, môže byť praskanie počas vyšetrenia lakťa pri flexii a extenzii. Spoločný výpotok a periartikulárny opuch mäkkých tkanív môžu byť hmatateľné. Zviera môže pociťovať bolesť v priebehu palpácie- manipulácie na PA. Je dôležité, aby sme oddiferencovali bolestivosť v ramennom kĺbe od bolestivosti v kĺbe lakťovom. RTG pohľady zahŕňajú štandardný bočný pohľad na lakte, bočný pohľad vo flexii vizualizujúci PA, a CrCa pohľad na kĺb, kde lakeť je ohnutý o 30 stupňov a ľahko mediálne vytočený. Mali by byť zhotovené röntgenové snímky oboch lakťov z dôvodu, že bilaterálne ochorenie sa vyskytuje u 20% až 35% prípadov. NPA je viditeľný ako rádiolucentná, nezreteľná línia oddeľujúca PA od lakťovej kosti. Súbežné môžeme diagnostikovať FTPCM (FCP). Príznaky osteoartrózy môžu zahŕňať subchondrálnu kostnú sklerózu, kĺbovú a periartikulárnu tvorbu osteofytov, zúženie kĺbovej štrbiny, spoločný výpotok a opuch mäkkých tkanív okolia kĺbu. Výsledky hematologické a biochemické analýzy sú vo väčšine prípadov u postihnutých zvierat normálne. Výsledky artrocentézy môžu zahŕňať zníženú viskozitu synoviálnej tekutiny, zvýšenie objemu tekutiny, a zvýšenie počtu mononukleárnych fagocytov (až do 6000 až 9000 leukocytov / ul). K diferenciálnej diagnóze patrí OCD, FCP, kombinované NPA a FCP, a iné ochorenia mladých rastúcich psov, ktoré ovplyvňujú lakeť a rameno (tj OCD ramena a panosteitis). Tieto ochorenia môžu byť obvykle rozlíšené rádiograficky.

Liečba

Medikamentózna liečba sa používa na liečbu starších psov s pokročilou osteoartrózou. Chirurgické odstránenie PA ak je osteoartróza rozvinutá, nezastaví progresiu osteoartrózy. Konzervatívna liečba by mala zahŕňať vykonávanie piatich zásad liečby pri osteoartróze: kontrola optimálnej váhy, potravinové doplnky, pohyb , fyzickej rehabilitácie, a protizápalové lieky. Po odstránení alebo zmiernení krívania by sa malo postupne zavádzať do režimu cvičenie so zvyšujúcou sa intenzitou, aby sme posilnili okolité svalstvo. Chirurgické odstránenie PA je štandardná liečba, ak NPA je diagnostikované pred nástupom rozsiahlej osteoartrózy, napriek obavám zo straty stability kĺbu. Chirurgická redukcia a fixácia skrutkou PA sú používané od roku 1980, ale výsledok nie je konštantne úspešný a môže dôjsť k zlyhaniu implantátu. Lakťová osteotomia bol odporúčaná k zmierneniu tlaku na PA, čo umožňuje spontánne hojenie fragmentu do lakťovej kosti u mláďat psov. Lakťová osteotómia môže byť použitá súčasne s skrutkovou fixáciou PA. Kombinovaná technika má za následok vyššiu mierou RTG spojenia ako lakťová osteotómia samotná (Pettitt et al, 2009). Tieto postupy by mali byť doporučované iba u psov do 1 roku veku s minimálnymi degeneratívnymi zmenami v kĺbe a na mieste pakĺbov.

Fixácia NPA skrutkou

Táto technika môže byť vykonaná otvorenou alebo uzavretou artroskopickou operáciou. Výsledky s touto technikou sú najlepšie v kombinácii s proximálnou ulnárnou osteotómiou. Celý postup otvorenej metódy spočíval v mediálnom alebo bočným prístupe k olecranonu. Je dôležité používať skrutku niekoľko milimetrov kratšiu ako nameraná dĺžka, aby sa zabránilo expozícii špičke skrutky s vnútrom lakťového kĺbu. V našom prípade sme ulnárnu osteotómiu nevykonali.
Zhotovili sme okamžité pooperačné röntgenové snímky.Po operácii sme končatinu sme bandážovali po dobu až 1 týždňa, aby sme poskytli podporu mäkkým tkanivám, majiteľovi bol odporučený pohyb a venčenie na vôdzke po dobu 4 – 6 týždňov. Opakované RTG vyšetrenie sme vykonali 6 týždňov po operácii. Fyzická rehabilitácia môže byť prospešná pri osteoartróze a pri zlepšovaní rozsahu pohybu spojeného s NPA. Medzi prospešné metódy rehabilitácie patrí kryoterapia, pasívny rozsah pohybu a kontrolovaná chôdza na vôdzke. Prognóza je dobrá u väčšiny psov mladších ako jeden rok, keď sú ošetrení chirurgicky. Avšak, aj napriek liečbe, dôjde k strate rozsahu pohybu, praskaniu, a progresívnej osteoartróze.

Náš pacient
Atos, AST, samec, 10 mesiacov, krívanie na P hrudnú končatinu, palpačná citlivosť v oblasti PA, praskanie v kĺbe pri flexii aj extenzii. Krívanie III- IV, preto sme ihneď indikovali RTG vyšetrenie oboch lakťových kĺbov. L lakťový bol negatívny na NPA, na pravom sa potvrdila diagnóza pri palpačnom vyšetrení kĺbu. Majiteľ nesúhlasil z kombinovanou metódou ulnárnej osteotómie a prichytenie PA skrutkou, súhlasil len z prichytením PA skrutkou. Po prevedení operácie pacient mierne kríval , stupeň I-II po dobu 7 dní, následne krívanie úplne vymizlo, pacient aj 2 roky po operácii je v plnej pracovnej kondícii, v plnej záťaži a bez krívania.

MVDr. Pavol Jurčo, referenčná klinika TatryVet, Uherova 4919/4, Poprad 058 01, tel 052-38 111 84

Pettitt RA, Tattersall J, Gemmill T, et al.: Vplyv chirurgické techniky na röntgenové fúzie anconeus v liečbe ununited anconeal procesu. J Small Anim Practi. 50: 545 2009 19796314, Krotscheck U, Hulse DA, Bahr A: Ununited anconeal proces: lag skrutka fixácia s proximálnej osteotómiu ulnárneho. Vet Comp Orthop Traum. 13: 212 2000, Schulz KS, Krotscheck U: Psí dysplázia lakťa. Slattery D učebnice malého chirurgického zákroku zvierat. 2003 Saunders Philadelphia
npa-atos–pdf