Upozornenie na falšovanie PET pasov a opatrenia zamedzujúce ich falšovanie
podrobnosti si pozrite na ŠVPSSR odporúčanie
zdroj ŠVPS SR
MVDr. Pavol Jurčo