Poďakovanie za spoluprácu

V mene celého kolektívu referenčnej kliniky TatryVet sa chcem poďakovať Bc. Martine Černickej- Salón Kitty za dlhoročnú spoluprácu s našou klinikou.

Prajem jej, aby aj na novom pôsobisku mala dostatok spokojných klientov a vždy krásne a kvalitne upravených štvornohých miláčikov.

Salón Kitty sa od 1. marca 2020 sťahuje na Tatranské námestie č. 5 ( pri nemocnici, oproti poliklinike Alexandra).

V priestoroch salónu pre našich klientov a pacientov pripravujeme recepciu, ktorá skvalitní poskytované služby a sprofesionalizuje prácu na našej klinike.

Tím kliniky TatryVet                                                                           V Poprade, 1.marec 2020