Torzia rohu maternice u mačky- kazuistika

TRM

Referenčná klinika TatryVet
Uherova 4919/4, 058 01 Poprad

prípady na našej klinike
torzia rohu maternice u mačky

Náš prípad
Mačka plemena mainská mývalia, 5 ročná, váha 5.7kg, s príznakmi akútneho brucha trvajúcimi asi 6 hodín, druhá tretina gravidity- počet plodov 6 , s tmavohnedým výtokom z vulvy, príznakmi ťažkého cirkulačného šoku. Po odobratí anamnézy, rutinnom vyšetrení sme vyslovili podozrenie na Torziu rohu maternice (TRM). USG vyšetrenie nás utvrdilo vo vyslovení susp. Dg. Torzia rohu maternice. Probatórna laparotómia našu dg. potvrdila. Vykonali sme ovariohysterektómiu v inhalačnej anestéze. Jednalo sa o trojnásobné otočenie P rohu maternice proti smeru hodinových ručičiek. Mačiatka boli bez známok života.

Torzia rohu maternice (TRM)
TRM nastáva, keď jeden ,alebo oba rohy maternice sa otočí-čia okolo vlastnej osi minimálne 1x ( V našom prípade to bolo 3x). Odborná literatúra ju popisuje ako pomerne vzácnu komplikáciu gravidity u mačky, avšak podľa popisov chovateľov sa vyskytuje oveľa častejšie.
Typická TRM sa vyskytuje v druhej polovici gravidity. Môže nastať v akomkoľvek veku mačky, či už pri popakovaných alebo prvých graviditách.
Existuje len veľmi málo informácií vo veterinárnej literatúre týkajúcich sa TRM u mačiek. Odporúčanou liečbou je ovariohysterektómia – sterilizácia mačky – čo nemusí byť ideálnym riešením pre samotného chovateľa.
Je dôležité aby tento stav bol diagnostikovaný čo najskôr, pretože TRM je život ohrozujúce ochorenie.

Čo je príčinou TRM?
Existuje mnoho teórií o tom, čo spôsobuje TRM, aj keď to nikto nevie s istotou. Kazuistiky naznačujú zvýšené riziko u mačiek, ktoré majú viac plodov v jednom rohu oproti rohu, kde sa nenachádza žiaden alebo len jeden plod.

Ďalšie možné rizikové faktory môžu zahŕňať: slabosť steny maternice a príliš veľká fyzická aktivita matky v druhej polovici gravidity. Neexistuje žiadnen spôsob, ako predpovedať, či dôjde k tejto komplikácii.

Príznaky TRM
Najbežnejším počiatočným klinickým príznakom TRM je krvavý výtok z pošvy, bolestivosť brucha, anorexia, celková slabosť. Mnohé z týchto príznakov sú v súlade s príznakmi šoku a akútneho abdomenu.

Diagnóza
Diagnóza je založená na: dôveryhodnej anamnéze majiteľa- chovateľa, krvných testoch, RTG a USG. V prípade, že mačka má TRM, diagnostikujeme zväčšenú maternicu. Môže byť ťažké odlíšiť pyometru od maternice naplnenej krvou a od TRM. Pokiaľ diagnostikujme rozšírený maternicovej roh, okamžite indikujeme operáciu bez ohľadu na známky šoku. Ide o život ohrozujúci a veľmi bolestivý stav.

Liečba
Ide o mimoriadnu situáciu. Prežitie matky, rovnako ako aj plodov, závisí na tom, ako rýchlo sa problém diagnostikuje a lieči. Matka by mala byť okamžite prevezená k veterinárovi. Mnoho veterinárov sa s týmto problémom nikdy nestretlo, preto je dôležité, aby ste kontaktovali špecializované pracovisko, ktoré takéto stavy zvláda rutinne a profesionálne. Je nevyhnutné okamžité podanie IV tekutín a antibiotík. Akonáhle máme podozrenie na TRM, mala by byť vykonaná okamžitá laparotómia a pri potvrdení diagnózy aj ovariohysterektómia.

Mačiatka
Mačiatka v rohu, ktorý je stočený sú takmer vždy mŕtve ( v našom prípade boli tiež mŕtve). Ak je postihnutý iba jeden roh, mačiatka, ktoré sú umiestnené v rohu maternice, ktorý nie je postihnutý môžu byť schopné prežiť anestéziu. Máme skúsenosť, keď sa pri ponechaní plodov v zdravom rohu maternice plody nezvratne poškodili a odumreli len vďaka pôsobeniu látok, ktoré produkoval roh s torziou. Je zdokumentovaný ojedinelý prípad z roku 1996 kde matka s TRM po 4 týždňoch gravidity porodila jedno mačiatko z normálneho rohu maternice, a stal sa z neho superšampión.
Ak je však problém diagnostikovaný veľmi rýchlo, môžeme zachrániť aspoň jeden roh a zachovať produkčnú schopnosť mačky.

Úmrtnosť matiek
Vzhľadom k tomu, väčšina matiek už vykazuje známky šoku v čase, keď je diagnostikovaná TRM, môže sa nastať aj smrť mačky.

Na záver
Okamžitá diagnostika TRM a odborná pomoc výrazne zvýši šancu na prežitie . To najlepšie, čo môžete urobiť, je uistiť sa a kontrolovať mačku niekoľkokrát denne. Preskúmať pošvu, sledovať chute a úrovne aktivity. Prípadné odchýlky je treba brať veľmi vážne.

Autor kazuistiky:

MVDr. Pavol Jurčo
Referenčná klinika TatryVet
Uherova 4919/4, 058 01 Poprad
052 – 38 111 84, tatryvet@tatryvet.sk

MVDr. Pavol Jurčo