Vyhlaska-MPaRV-SR-c.-19-2012-o-identifikacii-a-registracii-spolocenskych-zvierat