Toxoplazmóza je ochorenie, ktoré spôsobuje jednobunkový parazit Toxoplasma gondii. Jeho definitívnym hostiteľom sú mačky a iné mačkovité šelmy, medzihostiteľom môžu byť mnohé cicavce, vtáky, plazy a taktiež človek.
Mačky sa môžu nakaziť týmto ochorením hlavne ak žijú vonku a lovia malé hlodavce a vtáky, pričom väčšinou ho prekonajú v mladom veku, mačky žijúce v domácnosti sa môžu nakaziť podávaním surového mäsa.
Po prekonaní infekcie u nich dochádza k vytvoreniu aktívnej imunity, ktorá u väčšiny mačiek trvá po celý život. Takže ak by sa u mačky sérologickým testom preukázala prítomnosť protilátok proti T. gondii, netreba sa obávať, znamená to, že mačka už dané ochorenie prekonala, má vytvorenú imunitu a nebude už vylučovať oocysty.
K vylučovaniu oocýst fekáliami dochádza len pri prvej infekcii, aj to len krátkodobo 1-3 týždne. Následne ešte musí dôjsť k sporulácií oocýst, t.j. dozrievaniu na infekčné oocysty schopné vyvolať nákazu, tento proces prebieha počas 2-3 dní. Aj keby mačka vylučovala oocysty, pri každodennom čistení záchodu by nestihli ani vysporulovať do infekčného štádia.
U ľudí prebieha toxoplazmóza prevažne asymptomaticky, prípadne sa môžu prejaviť príznaky podobné chrípke, horúčka, zväčšenie lymfatických uzlín. Len asi u 4% pacientov sa môžu prejaviť nervové príznaky (ochrnutie tváre, ospalosť, oslabenie reflexov…), takáto forma ochorenia sa zisťuje prevažne u ľudí s oslabenou imunitou ( infekcia HIV, po transplantácií orgánu, pri imunosupresívnej terapii).
U žien je nebezpečné, ak dôjde k prvej infekcii počas tehotenstva, ktorá môže spôsobiť v 1. trimestri potrat a v 2. prípadne 3. trimestri môže dôjsť k predčasnému pôrodu alebo vývojovým poruchám plodu.
Aj u ľudí sa tvorí po prvej infekcii aktívna imunita, takže ak boli u ženy zistené protilátky proti toxoplazmóze ešte pred otehotnením, nevzniká nebezpečenstvo poškodenia plodu.
Najčastejší zdroj nákazy u ľudí, však nie je kontakt s mačkami, ako sa mnohí domnievajú, ale hlavne konzumácia surového alebo nedostatočne tepelne opracovaného mäsa ako aj zle umytej zeleniny a ovocia.
Takže v rámci prevencie toxoplazmózy u ľudí (najmä u séronegatívnych tehotných, imunosuprimovaných a detí) by sme mali doržiavať najmä tieto zásady:
– nekonzumovať pokrmy zo surového mäsa a taktiež neochutnávať mäso počas jeho prípravy a následne si dôkladne umyť ruky. Pri zohriatí mäsa minimálne na 66 °C sa spoľahlivo ničia vývojové štádia parazita, a tiež zmrazením jeho na niekoľko dní;
– umývanie zeleniny a padnutého ovocia zo záhrady a umývanie rúk po práci na záhrade;
– denné čistenie mačacej toalety (zárodky ničí horúca para), používanie rukavíc, prípadne prenechať čistenie počas tehotenstva na iného člena rodiny.

MVDr. Diana Melicherová, klinika TatryVet