Endokrinná dermatóza u psa

Náš prípad: Našu kliniku navštívil Santino, americký kokršpaniel, vek 8 rokov, 15 kg, ktorému sa po kúpaní vyskytol pruritus a šupinatenie pokožky, škriabaniea triasol hlavou . Škriabe sa hlavne ráno, cez deň už menej, chrasty časom sa rozdrobia nalupiny, ktoré sa dajú ľahko vyčesať.
Klinické vyšetrenie: hodnoty triasu boli v norme (teplota 38,1 °C; pulz 81/min., dych 16/min.), sliznice a spojivky nevykazovali žiadne odchylky od fyziologického stavu.
Otoskopické vyšetrenie: hyperemia zvukovodov, množstvo mazu, ster – parazity negatívne, cytologia- koky,
Dermatologické vyšetrenie: alopetické ložiska na laterálnej strane brucha na kaudomedialnej ploche stehien hyperpigmentacia. ,výskyt papúl v oblasti chrbtice s tendenciou sa meniť na fragilné pustuly .Prevažujúci nález boli chrasty,prevažoval celotelový pruritus.Kožný zoškrab bol negatívny, vyšetrenie pomocou lepiacej pásky bol negatívny na ektoparazity, cytologické vysetrenie:koky, neutrofily,
Mikroskopia chlpov– chlpy v telogennej faze.
Kultivácia na živnom médiu -Funggysay – o 14 dní negatívne
Diferenciálna diagnostika: hypotyreóza blšia alergická dermatitída, demodikóza, dermatofytóza,cheyletielóza, idiopatická pyodermia, folikulárna dysplázia, ,DM

Najvýraznejšou zmenou v biochemickom profile krvi bolo pokles T4
Tab.č 1.
Parameter Nameraná hodnota
Fyziologicka norma
ALPT 1,17mikat/l
0,1-,1,2 mikat/l
GPT
0,44mikat/l Do1,0 mikat/l
UREA 6,54 mmol/l Do7 mmol/l
CREA 53umol/l 30-120umonl/l
TCHOL-PS 5,84mmol/l 3,5-7,0mmol/l
T4
6,44 nmol/l 19,0-58,0nmol/l
Fruktozamín 152.00 mimol/l
0-374,00mimol/l
Diagnóza bola stanovená na základe klinických príznakov a dalších vzšetrení ako primárna hypotyreíoza so superficiálnou pyodermiou a bilaterálno otitídou . Liečba spočívala v podávaní celfalexínu 20mg/kg 1*denne po dobu 21 dní. Lokálne na zmiernenie kožných prejavov šampon pyoderm a 3 deň a lokalne otitis externa – otomax 2* denne Substitucia tyroxínu bola zabezpečená podávaním Eutyrox 150 mg v dávke 5 μg/kg ž. hm. 2x denne po dobu dvoch týždňoch dalej v dávke 10 μg/kg ž. hm. 2x denne.Zároveň bol majiteľ poučený o nutnosti trvalej substitíucie tyroxínu . Po 10 dňoch terapie došlo k rýchlemu ustupu pyodermie a pruritu, substitucia L- tyroxínu bola ponechaná na 20 μg/kg ž. hm./d.
Hypotyreóza je jedno z najčastejších endokrinných ochorení, ktoré vzniká z dôvodu nedostatku hormónu štítnej žlazy Na nedostatok hormónu štítnej žľazy alebo na jeho zníženom efekte sa podieľa množstvo príčin, preto je potrebné odlíšiť mláďatá a dospelé jedince. U dospelých psov rozlišujeme tieto typy hypotyreózy:
• primárnu (predstavuje 95% všetkých hypotyroidných ochorení u dospelých zvierat) – obvykle sa jedná o autoimunitné ochorenie, ktoré má za následok deštrukciu tyroidného tkaniva,
• sekundárnu (nádorové ochorenia hypofýzy)
• terciálnu hypotyreózu.
Príznaky:
Hypotyreóza mláďat sa prejavuje zaostávaním v raste postihnutého jedinca, disproporcie v raste a vývoji tela.
Zvyčajné klinikcké príznaky u dspelého psa: Letargia, slabosť, unavenosť, Zvyšovanie telesnej hmotnosti, Alopécia, Seborrhea, Pyodermia, Hyperpigmentácia, Neuropatia, Vestibulárny syndróm, Infertilita pri sukách, zhoršený spermiogram pri psoch,Myxedém
Diagnostika: Je založená na klinických príznakov typických pre hypotyreózu a hematologickom a biochemickom náleze, ktorý diagnozu podporí ale zároveň môže vylúčiť iné ochorenia. Najvhodnejšie na stanovenie diagnozy su T4a TSH. Na posúdenie funkcie štítnej žľazy má stanovenie celkového T4 85-90% presnosť. Stanovenie T3 nemá veľký diagnostický význam

Liečba: Hypotyeróza u psov sa lieči podávaním hormónu štítnej žľazy. Množstvo podaných hormónov sa odvodzuje od telesnej hmotnosti psa, je však u každého psa individuálne. Preto kontrolujeme krvné hladiny po približne 4 až 6 týždňoch od nasadenia liekov. Odber vzorky by sa mal robiť v rozmedzí 4-6 hodín po podaní tablety.
lieky na štítnu žľazu sa musia podávať po celý život. Pod vplyvom terapie sa zlepšuje celkové cítenie, stratia sa kožné zmeny a chlpy dorastú .Psi s hypotyreózou majú normálnu priemernú dĺžku živovta .

Záver: U dermatologického pacienta je dôležitá diagnostika primárneho ochorenia.Chybne stanovená diagnóza vedie k nevhodnej terapii čo môže mať v niektorých prípadoch aj fatálne následky. U Našého pacienta po substitíucii tyroxínu došlo k zlepšeniu dermatologických a ušných prejavov ,zlepšila sa kvalita života pacienta ochorenie na prognosticky priaznivý vývoj.

MVDr. Gabriela Hriňáková, referenčná klinika TatryVet, Uherova 4919/4, 058 01 Poprad, 052- 38 111 84
t4-santino-pdf