Krištof – kocúr po traume

Náš prípad: V jeden letný večer nám bol na kliniku prinesený kocúr, ktorého našli ležať na lúke, mierne vzdialeného od cestnej komunikácie. Pohybovo bol na tom veľmi zle, väčšinou ležal a ťažko dýchal. Na klinike bol prezentovaný ako polytraumatický pacient. Okrem veľmi ťažkého dýchania mal traumu hlavy, výtok z ľavého oka s prímesou krvi a pravé oko bolo mimo očnú jamku v znekrotizovanom stave a výrazným zápachom. Manipulácii sa bránil a tak musel byť pred celkovým vyšetrením sedovaný.

Klinické vyšetrenie: BCS 2,5/5, sliznice rúžové, kožná elasticita zachovaná. Oblasť tváre – pozorované odreniny kože, Pravé oko mimo očnej jamky, pokročilá nekróza a výrazný zápach. Ľavé oko zachované, mierny hnisavý výtok, bez ďalšieho poškodenia. Dutina ústna – pozorovaná fissura mäkkého podnebia, okolie mierne zakrvácané. Mandibula s miernou instabilitou voči maxille. susp. fractura. Dýchanie – nosová dutina čiastočné upchatá, prítomná epistaxis, pľúca bez počuteľných chrapotov. Abdomen prehmatný, plynnatá náplň. Pohybový aparát – palpačne nezistená fractura. RTG – Fractura mandibuly, HD – negat. , BD – negat. Pohybový aparát bez pozorovej fractury.

Terapia a stav pacienta: Zvieraťu bola ihneď podaná prvá pomoc. Na druhý deň sa vykonala enukleácia, okolie dutiny ústnej dezinfikované. Nasadená fluidná terapia. Na ďalší deň sa kocúrovi polepšilo a mierne ožil, začal sa zaujímať o okolie. Potravu stále sám neprijímal. Potrebné ho bolo dokrmovať. Stav stabilizoívaný, vedomie bdelé, pije vodu sám spontánne, pokračovanie vo fluidnej a analgetickej terapii: inf fr 250ml 8ml/kg po dobu 11 hodín, duphalyte 60ml iv+ synulox inj 0,3 ml sc+ enroxil 0,4 ml iv+ ryc 0,3ml iv+ rehydr. support. S ďalším dňom bol stav opätovne zlepšený: stav výrazne zlepšený, vedomie zachované, javí záujem o okolie, dehydratácia III, stimulácia apetítu apaurin 0,2mg /kg- 3,1 kg- 0,13 ml po, synulox inj 0,3 sc, enroxil 0,4ml im+ colvasone 0,6ml sc, convalescence support 1x. Po niekoľkých dňoch ostal stav nezmenený a začal pomaly stagnovať. Potravu stále sám neprijímal a zhoršila sa aj kožná elasticita. Manipulácia s ním bola lepšia, nakoľko bol už menej traumatizovaný. Dokrmovaný bol pravidelne niekoľkokrát denne. Keďže potravu neprijímal, bola vykonaná cerkláž maxilly za účelom zmenšenia fissury v mäkkom podnebí a lepšieho zhojenia. Taktiež bolestivosť pri manipulácii s dutinou ústnou mala byť nižšia. Kocúr tekutinu prijímal, potravu nie, ďalšie dni pozorovaná zvýšená salivácia. Niekoľko dní opäť pokračovala infúzna terapia s dokrmovaním a čistením, nakoľko sa kocúr sám nečistil. Podporná terapia nebola dostatočná a kocúr strácal na váhe. BCS šlo na 2/5. Na základe tejto skutočnosti mu bolo potrebné zaviesť pažerákovú sondu, aby potrava, ktorú dostával bola distribuovaná v dostatočnom množstve do žalúdka. Aj napriek týmto opatreniam a pravidelnom kŕmení, zavodňovaní a podávani podpornej terapie, kocúr sa nezlepšoval, a v priebehu týždňa opäť schudol na svojej váhe. Celková starostlivosť o Kocúra, ktorý dostal meno Krištof a bol nájdený niekoľko dní po pravdepodobnom strete s autom, trvala približne mesiac. Po vybradní sondy mu bolo naďalej ponúkané krmivo aj za používania stimulácie apetítu. Trauma však bola natoľko ťažká, že sa už z toho nedokázal dostať a po cca mesiaci uhynul. Po celý čas bol pod dohľadom lekárov, dostával podpornú terapiu + väčšinu času mal i intravenózny prísun tekutín. Dokrmovanie bolo pravidelné v jednotlivých intervaloch. Napriek tomu sa ho nepodarilo dostať do stavu, kedy by sám prijímal potravu a bol schopný fungovať aj mimo veterinárnu kliniku. Na základe tejto skutočnosti by bolo vhodné aj apelovať na prípadných nálezcov takýchto ranených zvierat, aby ich neobchádzali a priniesli ich na najbližšiu veterinárnu kliniku hneď ako je to možné pretože o pár dní, keď ich nájde niekto iný, už môže byť neskoro.

MVDr. Miroslav Kiraľvarga, referenčná klinika TatryVet, Uherova 4919/4, Poprad 058 01, tel.:052-38 111 84
kristof-fe-trauma-pdf