Kompresívna myelopatia
KM Teyo
Pes Teyo (1.6.2015) po útoku väčšieho psa prestal chodiť a zadné končatiny ťahal po zemi, bol paraplegický, bez hlbokej citlivosti. Našiel sa roztrieštený a posunutý stavec, ktorý mu zasahoval do miechy. Podstúpil operáciu s odstránením kompresného materiálu na špecializovanej veterinárnej klinike. Po úspešnej operácii absolvoval fyzioterapiu.

Nález : týždeň po operácii pes prešiel niekoľko krokov bez podpory, následne spadol bez asistencie. Výrazne sa mu zlepšila propriorecepcia, tonus, motorika a aktívna chôdza. Kvôli neurologickým deficitom a nesprávnej záťaži lokomotórneho systému vzniklo riziko ortopedických problémov, preto boli odporúčané pravidelné kontroly. Po mesiaci od operácie bol pacient schopný chôdze s asistenciou závesu na panvových končatinách (PK) a bez asistencie prešiel zopár krokov. Prítomná bola výrazná ataxia PK.

Fyzioterapia: po operácii boli odporúčané balančné cvičenia, bežiaci pás, cviky na zlepšenie koordinácie, asistované polohy (správny sed a ľah), chôdza pod kontrolou a hydroterapia. Lekári odporúčali dodržiavať kľudový režim, nepohybovať sa svojvoľne, nakoľko má byť chránený pred pádmi alebo nárazmi (pri chôdzi, rýchlom pohybe a behu občas stratí koordináciu). Pri prechádzkach je využívaný postroj na panvové končatiny (koordinuje pohyb).
Strečing by sa mal prevádzať výhradne po zahriatí pacienta napríklad zahrievacou masážou, ktorá privedie do svalov viac krvi, kyslíka a živín. Mal by rešpektovať podstatu telesných štruktúr v rámci prirodzeného rozsahu pohybu bez prepínania svalov alebo väzov. Pohyby by mali byť uvoľnené a rovnomerné.
Hydroterapia bola navrhnutá v rehabilitačnej vani na podvodnom bežiacom páse s dozorom terapeuta priamo vo vani. Táto metóda znižuje záťaž jednotlivých kĺbov nadnášaním hmotnosti zvieraťa, prekonávaný odpor vody posilňuje svalstvo, zlepšuje krvný obeh a stimuluje správnu mechaniku pohybu.
V rámci rehabilitácie v praxi sú zdolávané rôzne nízke prekážky ako obrubníky (zapájanie zadných končatín v plnej miere). Po zahriatí jednoduchou masážou od konca končatiny po stehno sa rozcvičuje strečingom a precvičovaním jednotlivých kĺbov, v stoji je imitovaná chôdza s každou končatinou zvlášť. V rámci precvičovania motoriky a stability bolo pri kontrole navrhnuté držať jednu z končatín vo vzduchu čo najdlhšie a ponechať záťaž na ostatných troch, počas umývania labiek vo vani. Doma precvičuje povely sadni a ľahni tak, aby mal hlavne v sede panvové končatiny (predtým úplne vystreté) v správnej pozícii tak, aby sa mu podarilo čo najľahšie zo sedu (prípadne ľahu) bez problémov vstať. Odporúčaná bola aj rehabilitácia na fitlopte, no v praxi pes nespolupracuje.

Záver
Základom úspešnej liečby je správny rehabilitačný plán s ohľadom na špecifické potreby zvieraťa (pacienta), a tiež úzka spolupráca s veterinárnym lekárom so zameraním na daný problém. Cieľom fyzioterapie je celkové zlepšenie osvalenia, motoriky a koordinácie pohybu. Momentálne sa stav psa rýchlo zlepšuje a je schopný chodiť po všetkých štyroch končatinách. Fyzioterapiu však bude potrebné prevádzať dlhodobo, aby mohol stále napredovať. Podmienkou je aj ochota majiteľa spolupracovať. Pri chodení mu pomáhajú podporné popruhy na panvových končatinách, ale už aj bez nich dokáže krátkodobo samostatne chodiť. Doteraz pes absolvoval 4 procedúry hydroterapie, pričom terajší majiteľ popisuje výrazné zlepšenie koordinácie pohybu aj osvalenia.

Autor kazuistiky:

Ing. Katarína Žišková
Referenčná klinika TatryVet
Uherova 4919/4, 058 01 Poprad
052 – 38 111 84, tatryvet@tatryvet.sk

Zdroje: FICOVÁ, Silvia. Rehabilitácie a fyzioterapia. [online]. 2016 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://www.sibra.sk/odborny-clanok/rehabilitacie-a-fyzioterapia. HOURDEBAIGT, Jean-Pierre. Masáže psů. 2. vyd. Preklad Pavla Melicharová. Praha: Anahita, 2015. ISBN 978-80-87740-09-5.OZ Cesta za domovom

Ing. Katarína ŽiškováKM Teyo