V priloženom súbore, si môžete pozrieť rozpis služieb lekárov od januára do marca 2018

RS januar - februar - marec 2018RS januar – februar – marec 2018